Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Kwalificatie Release 1.2.0 MedMij Afsprakenstelsel

08 januari 2020

Acceptaties en Releases

Het huidige acceptatieproces is toegesneden op het toelaten van deelnemers binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Een ‘toetredingstoets’ stelt vast of een kandidaat-deelnemer de koppelvlakken correct en degelijk heeft geïmplementeerd. Onder andere op basis van het acceptatie-rapport wordt een kandidaat-deelnemer officieel MedMij-deelnemer.

Vanaf release 1.2.0 zal MedMij werken met een ‘dakpan-model’ voor het uitrollen van releases. Dit betekent dat een major release een geldigheid krijgt van een jaar en er twee major releases naast elkaar toegestaan zijn. Bij het introduceren van een nieuwe release, blijft de huidige release toegestaan en mag de voorlaatste versie niet langer worden toegepast. 

Dakpansgewijze uitrol AS

In de onderstaande figuur kun je zien hoe deze ‘dakpansgewijze’ uitrol in zijn werk gaat. Vanaf het publiceren van een nieuwe major release (1.3.0 en 2.0.0 in de figuur) krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot publicatie van een volgende major release) om de nieuwe release te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe release gepubliceerd. De oude(re) release mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen. De onderstaande figuur maakt dit mechanisme duidelijk. 

releases as

Op het moment dat versie 2.0.0 wordt gepubliceerd:

  • mag versie 1.2.1 niet langer gebruikt worden voor uitwisselingen;
  • moet versie 1.3.0 moet door alle deelnemers ondersteunt worden;
  • mag versie 2.0.0 gebruikt worden door deelnemers die nieuwe features willen toepassen.

Op enig moment in de tijd zal een deelnemer altijd één versie, de verplichte, moeten ondersteunen.

De voordelen van dit model zijn dat:

  • deelnemers altijd kunnen uitwisselen op de verplichte versie met iedere andere deelnemer
  • deelnemers zelf hun ontwikkelkalender meer kunnen bepalen
  • er geen ‘big bang’ overstap van alle deelnemers tegelijkertijd op een nieuwe versie nodig is

NB: Voor toetreders geldt dat zij ALTIJD de verplichte versie moeten inbouwen voordat zij kunnen deelnemen aan het stelsel.

Implicaties voor NEN-certificering

Met de publicatie van een nieuwe versie van het MedMij Afsprakenstelsel wordt ook een nieuw aanvullend normenkader beschikbaar. Voor de balans tussen de benodigde tijd die deelnemers nodig hebben voor het maken van aanpassingen enerzijds, en het (te) lang moeten wachten met het verscherpen van de normen rond beveiliging anderzijds, wordt een periode van drie maanden in acht genomen voordat de nieuwe versie van het aanvullende normenkader toegepast wordt in de NEN-certificatie. Dit betekent dat de gepubliceerde versie van het aanvullend normenkader eerder verplicht en algemeen wordt dan de overige delen van het Afsprakenstelsel.

Nieuwe aanpak acceptatietesten

Bij dit nieuwe model is een bijpassende ‘acceptatietest’ noodzakelijk. De huidige acceptatietesten gaan uit van kandidaat-deelnemers die toe willen treden tot het stelsel. Door acceptatietesten los te koppelen van toetreding en van de uitrol van een nieuwe release, kan de belasting van het acceptatieteam beter verdeeld en gepland worden en komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de deelnemers zelf.

De nieuwe acceptatietest is te beschouwen als een ‘APK’ voor MedMij-deelnemers. Doel is om vast te stellen of de implementatie van de deelnemer conform de eisen minimaal één van de geldende, de laatste en/of de verplichte, versies is. Een deelnemer is verplicht om jaarlijks een dergelijke test uit te laten voeren; bij goedkeuring geldt deze voor een (kalender)jaar.

Deelnemers krijgen daarmee de verantwoordelijkheid om hun eigen ontwikkel- en release- kalender:

  • af te stemmen op de releasemomenten van het afsprakenstelsel 
  • het afgesproken (her)acceptatie moment.

Een deelnemer kan afstemmen met het acceptatieteam of de test tegen de verplichte of tegen de laatst gepubliceerde versie van het stelsel wordt uitgevoerd. 

Vragen of opmerkingen?

Heb je over dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met het MedMij-loket.

Dit bericht op MedCom

Delen