Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Livegang MedMij komt steeds dichterbij

19 november 2018

Het gaat goed met MedMij. Afsprakenstelsel 1.1 is opgeleverd en MedMij heeft veel kandidaat-deelnemers, zowel aan de kant van dienstverlener persoon (PGO) en dienstverlener zorgaanbieder (ICT-leveranciers in de zorg). De impulsfinanciering is toegekend aan 25 PGO-leveranciers en het kwalificatie- & acceptatietraject is ingezet. Het duurt niet lang meer voor de eerste dienstverleners het MedMij label halen en er gegevensuitwisseling op de MedMij-manier gaat plaatsvinden. Dat betekent dat het moment dat zorggebruikers hun gezondheidsgegevens kunnen inzien in een PGO steeds dichterbij komt.

Bij drie zorgvuldig geselecteerde regionale initiatieven gaat MedMij samen met PROVES een gecontroleerde livegang van gegevensuitwisseling tussen Xis’sen en PGO’s begeleiden. Hierbij zijn per regio meerdere zorgaanbieders, Xis-leveranciers en PGO-leveranciers betrokken die allemaal gegevensontsluiting via het MedMij Afsprakenstelsel als doel hebben. Het gaat hier om het uitwisselen van echte gezondheidsgegevens.

In de gecontroleerde livegang is er intensieve begeleiding beschikbaar en financiële ondersteuning bij het op gang brengen van gegevensuitwisseling. Doel is om te onderzoeken hoe het afsprakenstelsel in de praktijk werkt en om inzicht te krijgen wat de impact is voor systemen, patiënten en zorgaanbieders. Ervaringen worden direct openbaar gedeeld om ook andere partijen die tegelijkertijd aan de slag zijn te helpen bij de uitrol en implementatie van het stelsel.

De drie initiatieven die meedoen aan deze gecontroleerde livegang worden zorgvuldig geselecteerd. Belangrijke criteria hierbij zijn de bijdrage aan het beproeven van het Afsprakenstelsel, welke voorbereidingen al getroffen zijn, de betrokkenheid van pgo-leverancier(s), zorgaanbieders en XIS-leveranciers, welke cliënten/cliëntengroepen betrokken worden. Maar ook type zorgverleners, spreiding van regio’s, verschillende ICT-leveranciers en de set aan standaarden.

Wil je meer weten over de gecontroleerde livegang? Bel of mail dan met het MedMij Loket: 070 317 34 34 / iln.jimdemnull@ofn.

Delen