Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Marktconsultatie MedMij Afsprakenstelsel: leveranciers bekrachtigen koers

16 juni 2017

Op woensdag 14 juni organiseerde MedMij in samenwerking met Nederland ICT en OIZ een marktconsultatie voor het MedMij Afsprakenstelsel (versie 0.1). Een goede afspiegeling van leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, zorginformatiesystemen en integratiediensten gingen in gesprek over de haalbaarheid van het huidige ontwerp en hun overwegingen en verwachtingen om al dan niet mee te doen. Belangrijkste boodschap van de vierentwintig leveranciers: Het afsprakenstelsel ligt op de goede koers en het is een passend ontwerp.
Vanuit de brede diversiteit van leveranciers ontving MedMij ook advies: om daadwerkelijk in te stappen en mee te doen, is nadere uitwerking of specificering van een aantal onderwerpen nog gewenst en zelfs noodzakelijk. MedMij pakt deze handschoen op.

Het doel van de marktconsultatie van 14 juni was om op grote lijnen stil te staan bij het juridische en technische ontwerp van het afsprakenstelsel. Belangrijke onderwerpen die tijdens de consultatie aan de orde kwamen: aansprakelijkheden, de verdeling van verantwoordelijkheden, het beheer van het netwerk, het belang van kwalificatie op gebruik van informatiestandaarden, het hergebruik van bestaande audits en eisen, etc. Nederland ICT levert begin juli een rapportage op aan MedMij met daarin de bevindingen op al deze onderwerpen.

De feedback op het afsprakenstelsel verwerkt MedMij in versie 0.3 van het afsprakenstelsel. Deze versie wordt naar verwachting begin september gepubliceerd. Terugkoppeling op de marktconsultatie vindt in dat geval medio september plaats.

Delen