Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij biedt kansen voor patiënt en investeerder

20 februari 2017

MedMij wordt een succes als alle partijen bereid zijn te investeren en samen te werken. Dat blijkt uit een financieel onderzoek naar de kosten en baten van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Op basis van dit onderzoek werkt MedMij de komende maanden aan een financiële modellen voor de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen en ontsluiting van gezondheidsgegevens.

Iedereen die dat wil kan straks online in een veilige omgeving gezondheidsgegevens van dokter, apotheek en andere zorgverleners verzamelen en gebruiken. Dat kan omdat MedMij ervoor zorgt dat uitwisseling van gegevens mogelijk wordt op een veilige en betrouwbare manier. Daar werken we met zijn allen hard aan. Maar wordt het ook aantrekkelijk voor patiënten en zorgaanbieders om mee te werken aan zo’n online omgeving? Wat heeft de patiënt eraan? En hoe kunnen persoonlijke gezondheidsomgevingen en veilige uitwisseling betaald worden? Dat heeft MedMij laten onderzoeken. Er ligt nu een rapport met de analyse van de kosten en baten van MedMij. Het is een rapport gebaseerd op aannames. Maar die aannames worden wel allemaal onderbouwd door cijfers uit eerdere onderzoeken.

Het onderzoek
Het rapport schetst hoe de kosten en baten tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Uit berekeningen blijkt dat maatschappelijke en financiële winst wordt gehaald. Kortom, de investeringen verdienen zich terug. En de patiënt? Ook voor hem of haar is voordeel te verwachten. Hij krijgt betere toegang tot zijn medische gegevens, hoeft niet meer voor elk wissewasje naar het ziekenhuis en wint aan kwaliteit van leven. Dat is de maatschappelijke winst van MedMij.

Eerst investeren dan oogsten
Maar wat kost het dan? In het begin zal er geld bij moeten. Zorgaanbieders moeten hun systemen zo inrichten dat ze veilig kunnen communiceren met de gezondheidsomgeving van de patiënt. Dat kost geld, ruim een half miljard. Die rekening kan niet alleen bij ziekenhuizen of individuele dokters worden neergelegd. Het Informatieberaad Zorg, een samenwerkingsverband tussen overheid en zorgsector, wil dat patiënten zelf hun gegevens kunnen beheren. Alle partijen in dit beraad zullen er dan ook samen aan moeten betalen. Dat is de oproep die MedMij doet aan alle betrokkenen.

Bovendien levert MedMij straks ook geld op. Omdat mensen beter kunnen communiceren met de dokter en zelf gegevens meten en invoeren dalen de ziekenhuiskosten bijvoorbeeld.

Oproep aan het veld
Maar dat werkt alleen als alle betrokkenen in de keten de neuzen dezelfde kant uit hebben staan. Aanbieders van ICT-systemen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten moeten daartoe samenwerken om tot een goed werkend stelsel van afspraken te komen.

MedMij reactie op de kosten-batenanalyse van Gupta
Rapport Gupta: Kosten-batenanalyse persoonlijke gezondheidsomgevingen

Delen