Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij-label voor LSP+

13 december 2019

LSP+ heeft het MedMij-label gehaald. LSP+ is een uitbreiding van het bestaande LSP (Landelijk Schakelpunt) waarmee nu ook gegevensuitwisseling plaats kan vinden tussen zorgverleners en zorggebruikers met een PGO.

Het LSP maakt de uitwisseling van actuele en relevante medische gegevens mogelijk tussen behandelaars van patiënten. Het gaat met name om huisartswaarneemgegevens en medicatiegegevens. Nu is daar dus een uitbreiding op gemaakt waardoor deze gegevens ook kunnen worden ontsloten naar patiënten.

LSP+ is na Asterisque de tweede zogenoemde DVZA die het label haalt. De DVZA is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij.

Omdat LSP+ de eerste grote DVZA met het MedMij-label is, wil MedMij de werking ervan eerst beproeven in een kleine gecontroleerde setting met een geselecteerde groep patiënten, voor LSP+ openbaar opvraagbaar wordt gemaakt. MedMij staat voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling en wil daarom zeker weten dat alles werkt zoals het afsprakenstelsel beschrijft.

Bekijk hier het overzicht van alle MedMij-deelnemers

Delen