Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij-label voor PGO’s Genzo, ZorgopZak en Trustketen

30 januari 2020

MedMij heeft er in de eerste maand van het nieuwe jaar drie nieuwe deelnemers bijgekregen. De persoonlijke gezondheidsomgevingen Genzo, ZorgopZak en Trustketen haalden alle drie het MedMij-label.

Genzo en ZorgopZak waren er vroeg bij. Op 7 januari traden zij toe als MedMij-deelnemer. Drie weken later kon ook bij Trustketen de champagne worden ontkurkt. Met de toetreding van de drie PGO’s staat de teller van het aantal persoonlijke gezondheidsomgevingen die het label mogen dragen op 27.

Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het MedMij-label laat zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Delen