Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij levert conceptversie van afsprakenstelsel 1.1 op

16 juli 2018

MedMij heeft een nieuwe versie van het afsprakenstelsel opgeleverd. Het gaat om de conceptversie van afsprakenstelsel 1.1. Hiermee kunnen leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen zich oriënteren op het kandidaat-deelnemerschap.

De uiteindelijke release van afsprakenstelsel 1.1 is bedoeld om deelnemers echt te kunnen laten toetreden en hun diensten kunnen aanbieden aan personen of aan zorgaanbieders. De vorige versie (release 1.0) was bedoeld voor beproevingsdoeleinden. De belangrijkste aanpassingen in 1.1 komen daarom voort uit de resultaten van PROVES, de praktijkproef van MedMij.

Een belangrijke nieuwe functionaliteit is dat naast een usecase voor het verzamelen van gegevens bij de zorgaanbieder door een persoon met een PGO, er nu ook een usecase staat beschreven voor het kunnen delen van gegevens van de persoon vanuit zijn PGO.

De definitieve release 1.1 wordt verwacht per september. MedMij zal blijven communiceren waar nog eventuele aanpassingen tussen concept en definitieve versie kunnen komen, omdat PROVES fase 2 nog loopt en er nog wijzigingen op het stelsel uit voort kunnen komen.

Meer informatie over de wijzigingen tussen afsprakenstelsel 1.0 en 1.1 staan in onze changelog. De changelog beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij releases van het afsprakenstelsel.

Ook is er een pagina met voorziene wijzigingen, waarin de wijzigingen van concept naar het definitieve afsprakenstelsel staan vermeld. Met deze publicatie kunnen potentiële deelnemers een goede inschatting maken wat deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel betekent. 

Delen