Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij maakt uitwisselen vragenlijsten tussen zorgverlener en patiënt mogelijk

08 april 2020

Op 3 april 2020 is de MedMij standaard ‘Vragenlijsten’ gepubliceerd. In het MedMij register van informatiestandaarden lees je meer over de inhoud van de standaard en hoe je deze kunt implementeren.

Het uitwisselen van vragenlijsten

De nieuwe MedMij informatiestandaard maakt de uitwisseling van vragenlijsten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mogelijk. Het gebruik van vragenlijsten binnen een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft meerwaarde in de zorgsector. Een patiënt als Jelmer Postma kan via zijn PGO een vragenlijst van een zorgverlener ontvangen en ingevuld terugsturen. De standaard vormt een eerste stap in het digitaal kunnen uitwisselen van vragenlijsten.

Standaard vragenlijsten

Vragenlijsten
De use case ondersteunt verschillende type vragen zoals: multiple choice, meerkeuzevragen, vrije tekstvakken, combinaties van voorgaande of beoordelingsschalen. Het uitwisselen van vragenlijsten wordt mogelijk gemaakt door bestaande FHIR-resources (Questionnaire en QuestionnaireResponse).
MedMij Afsprakenstelsel
De specificaties voor vragenlijsten bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen. Het Afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties.
Functioneel
Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over het gestructureerd uitwisselen van vragenlijsten vanuit de PGO. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.
Technisch
De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin de technische details over het uitwisselen van vragenlijsten vanuit de PGO. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Meer informatie

Heb je vragen over de informatiestandaard vragenlijsten, neem dan contact op met het loket.

Dit bericht op MedCom

Delen