Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij maakt uitwisseling van PDF-documenten mogelijk

09 januari 2018

Informatie in de zorg is nog vaak in ongestructureerd formaat of documenten. Denk bijvoorbeeld aan een ontslagbrief, consultverslag of behandelplan. In praktijk betekent dit dat patiënt Roos Dalstra direct na haar ontslag uit het ziekenhuis haar ontslagbrief kan opvragen. Roos hoeft dan niet te wachten totdat dit gestructureerd binnen haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) opgeleverd kan worden. Het inzichtelijk maken van deze informatie helpt de patiënt verder om regie te nemen op de eigen gezondheid. MedMij maakt uitwisseling van ongestructureerde informatie met persoonlijke gezondheidsomgevingen mogelijk door middel van PDF/A. Het gebruik van de PDF/A-standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatie en in samenwerking met IHE.

PDF/A

Om de patiënt toegang te geven tot de eigen, ongestructureerde gezondheidsgegevens gebruikt MedMij de PDF/A-standaard. Het PDF/A-formaat is een variant van de bekende PDF, die specifiek ontwikkeld is voor archivering en daarmee zeer geschikt voor het opslaan van documenten. Zo kan een patiënt alvast allerlei ongestructureerde gezondheidsgegevens ontvangen zonder te hoeven wachten tot dat deze gestructureerd opgeleverd kunnen worden.

De MedMij-specificaties voor het uitwisselen van PDF/A bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Meer gedetaileerde informatie over deze functionele ontwerpen en technische uitwerkingen kan je vinden via de website van Nictiz.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe Nictiz voor MedMij de standaarden uitwerkt, mail naar ln.jimdemnull@nedraadnats.

Delen