Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

 MedMij maakt weg vrij voor kandidaat-deelnemerschap

16 juli 2018

Leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen kunnen vanaf nu kandidaat-deelnemer van MedMij worden. Dit een belangrijke stap richting daadwerkelijke deelname en de veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van gezondheidsgegevens van en naar PGO’s is hiermee weer een stuk dichterbij.

De ontwikkelingen volgen zich deze dagen in hoog tempo op. Vorige week al werd de conceptversie van het afsprakenstelsel 1.1 opgeleverd en niet lang daarna ging ook het MedMij-loket open. Nu ook de financieringsregeling is gepubliceerd in de Staatscourant, zet MedMij de deuren open voor ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen om kandidaat-deelnemer te worden.

Kandidaat-deelnemer
Om kandidaat-deelnemer te worden moeten leveranciers beginnen met een administratieve toets, waarin onder andere een door de potentiële deelnemer ingevulde en ondertekende zelfverklaring integriteit en een uittreksel uit een handelsregister in de EU ingeleverd dienen te worden.

Wie deze toets en een aantal aanvullende procedures doorstaat, is kandidaat-deelnemer en kan later dit jaar door naar fase 2, het kwalificatietraject. Vervolgens volgt nog fase 3, het acceptatietraject, waarna men tot het tekenen van overeenkomst met Stichting MedMij en de praktische zaken in verband met livegang over kan gaan.

Op MedMij.nl/leveranciers vind je alle documenten die je nodig hebt om kandidaat-deelnemer te worden.

Financieringsregeling
Zodra een PGO-leverancier kandidaat-deelnemer is en aan de andere subsidievoorwaarden is voldaan, kan de leverancier een aanvraag indienen voor de subsidie, waarvan de regeling 12 juli werd gepubliceerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen

MedMij-loket
Om iedereen soepel door dit traject te loodsen, is het MedMij-loket opgericht. Op werkdagen en binnen kantooruren staan medewerkers klaar voor het beantwoorden van telefonische of e-mail-vragen over MedMij en over de toetreding tot MedMij.

Let op: vragen over de impulsfinanciering worden niet door het MedMij-loket beantwoordt. Hiervoor kan je terecht bij www.DUS-i.nl

Het loket is te bereiken via:
ln.jimdemnull@ofni en telefonisch via 070 317 3434

Delen