Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij ontzorgt patiënt en zorgaanbieder

25 oktober 2016

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig. De patiënt met een app of website waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken (de persoonlijke gezondheidsomgeving). En de organisatie die gegevens van de patiënt opslaat in een registratiesysteem. Denk aan een huisarts of ziekenhuis, maar op termijn ook een sportschool of verpleeghuis. MedMij gaat ervoor zorgen dat de apps en websites waarin patiënten gezondheidsgegevens gebruiken, veilig kunnen communiceren met de systemen van zorgaanbieders. ‘Ons belangrijkste uitgangspunt is het ontzorgen van patiënten en zorgaanbieders. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat uitwisseling via MedMij veilig werkt, zonder zich bezig te hoeven houden met de vraag hoe het werkt.’ zegt projectleider Indra Henneman.

Als elke app of website zelf afspraken moet maken over uitwisseling met allerlei registratiesystemen ontstaat een wirwar aan gesprekken in verschillende talen. Het MedMij-model lost dit op door tussen de persoonlijke gezondheidsomgevingen van patiënten en de systemen van zorgaanbieders MedMij gecertificeerde leveranciers te plaatsen. Als een patiënt dat wil, wisselen deze leveranciers versleutelde gegevens met elkaar uit.

“Dat we met dit model gaan werken staat vast. Voor systemen met een MedMij-logo gaan MedMij-leveranciers de koppelingen regelen. Zij ontzorgen zorgaanbieders in de vele onderlinge afspraken die zonder MedMij gemaakt moeten worden.” Hoe de MedMij-leveranciers in het model samenwerken met elkaar en met hun klanten wordt uitgewerkt in een afsprakenstelsel. Dit toetst het programma vervolgens in de praktijk. Neem voor meer informatie over het afsprakenstelsel contact op met Indra Henneman.

Kijk hier voor meer informatie bij Hoe werkt MedMij?

Delen