Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij-proef geeft longpatiënt en arts completer beeld

19 december 2016

In 2016 zijn een deel van de MedMij-basiseisen en standaarden ontwikkeld. Nu is het tijd deze te toetsen in de praktijk. Dat doen we in proefomgevingen. In Rotterdam is de eerste gestart. “Als patiënten dit willen sturen we meetwaarden van het Havenziekenhuis naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. We zorgen dat patiënten deze informatie zelf aan kunnen vullen en delen met andere zorgaanbieders.” Zegt Esther van Noort van Curavista. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn ook voornemens te participeren in deze praktijktoets. Pascal Looijé van VANAD Enovation vult aan “Beide ziekenhuizen beschikken over een xdsConnect omgeving. Daarmee kunnen zij landelijk digitaal medische informatie uitwisselen met andere zorginstellingen. Doordat de omgeving de MedMij-standaarden gebruikt, is deze informatie nu ook toegankelijk voor de patiënt.”

Ziektelastmeter COPD mist één waarde
Van oudsher meten longartsen de longinhoud van patiënten en bepalen op basis daarvan hoe het met iemand gaat. Inmiddels weten we dat niet alleen de longinhoud bepaalt hoe iemand zijn ziekte ervaart. Als iemand rookt, piekert of te weinig beweegt is dat ook van invloed. En dat zijn waarden die patiënten zelf bij kunnen houden.

De Ziektelastmeter maakt dit mogelijk. Patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving van Curavista kunnen hier gebruik van maken: zij vullen een vragenlijst in en zien direct hoe zij scoren op elf domeinen. Enkele domeinen zijn roken, benauwdheid, bewegen, geestelijke gezondheid, vermoeidheid en emoties. “Patiënten vinden het een prettig instrument, omdat het snel in te vullen is en ze snel een overzicht krijgen.” Zegt Van Noort “Er is helaas één waarde die patiënten zelf niet in kunnen vullen. En dat is de longinhoud. De proef gaat ervoor zorgen dat deze informatie ook in de Ziektelastmeter van de patiënt komt. En daarmee dus een completer beeld geeft.”

Een compleet beeld van de ziektelast van patiënten heeft veel voordelen. Er wordt niet alleen meer naar longfunctie gekeken, maar ook naar de sociale en emotionele impact van een longziekte. “Ik zie in een overzicht met gekleurde ballonnen – groen, oranje of rood – hoe het met mij gaat. Een dipje wordt op die manier inzichtelijk, maar ik zie het ook als het weer beter met me gaat. Dat geeft me rust en zelfvertrouwen.”, zegt COPD-patiënt Jer Ponsen. Ook voor artsen is de Ziektelastmeter een handig instrument. “De ballonnenplaat kan je in je consult gebruiken voor persoonlijke coaching. Het is niet alleen in de diagnostische fase, maar ook in de monitoringsfase van nut, omdat de meter een dynamisch overzicht geeft van de gezondheidstoestand.” Aldus longarts Hans in ’t Veen.

MedMij-standaard maakt bredere uitwisseling mogelijk

Deelnemende partijen aan de MedMij-proefomgeving in Rotterdam. Van links naar rechts: Vincent van Pelt (Nictiz), Esther van Noort en Anton Kool (Curavista), Rutger Smit (Vanad Enovation), Pascal Looijé (Vanad), Irene van Duijvendijk (MedMij), Dimitri Sijperda (MedMij), Cor Gunther (Havenziekenhuis) en Ronald Haze (Franciscus Vlietland Gasthuis).

Met alleen het sturen van de meetwaarde naar de patiënt is de MedMij-toets nog niet geslaagd. Het gaat erom dat meer zorgaanbieders de MedMij- standaarden gaan gebruiken. Pas dan wordt het mogelijk om als patiënt informatie te sturen naar verschillende ontvangers. “Wat we niet willen is dat we voor elke medische meetwaarde weer een andere route moeten bedenken.” legt Van Noort uit. “Het gaat ons juist om het vaststellen van een standaard die alle zorgaanbieders kunnen gebruiken. Zodat je de informatie die je van het ziekenhuis krijgt bijvoorbeeld naar je huisarts kan sturen. En andersom. ”

Halverwege volgend jaar is de Rotterdamse proef klaar. MedMij organiseert in 2017 ook met andere leveranciers en zorgaanbieders proefomgevingen. Wilt u meer weten over de MedMij-proefomgevingen? Of wil uw organisatie hieraan deelnemen? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.

Delen