Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij publiceert nieuwe versie van afsprakenstelsel

30 oktober 2020

MedMij publiceerde vrijdag 30 oktober jl. een nieuwe versie van het afsprakenstelsel: release 1.3.0. Release 1.2.0 wordt daarmee de verplichte release om uit te kunnen wisselen. Zo kunnen alle deelnemers aan het afsprakenstelsel geleidelijk de veranderingen doorvoeren die versie 1.3.0 meebrengt.

MedMij-deelnemers en andere geïnteresseerden zijn betrokken bij de totstandkoming van deze versie en de uitwerking daarvan. Met de vorige release van het afsprakenstelsel is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd waarbij releases worden samengesteld op basis van requests for change (RFC’s). RFC’s worden in een openbare omgeving uitgewerkt, zodat deelnemers kunnen meekijken naar (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen.

Ook zijn er twee expertsessies georganiseerd waarin betrokkenen mee konden denken over de nieuwe versie van het afsprakenstelsel. Deze sessies hebben uitgewezen dat er betrokkenheid is bij de deelnemers om het MedMij-fundament te verstevigen, maar gelijktijdig behoefte is om eerst het MedMij Afsprakenstelsel te laten werken en breder in de praktijk toe te passen.

COVID-19
MedMij begrijpt dat de voorgenomen ontwikkelingen in verhouding moeten staan met waar het veld (PGO-ontwikkelaars, ICT-leveranciers en zorgaanbieders) mee bezig is. Voor zorgaanbieders ligt de prioriteit bij COVID-19, voor MedMij-deelnemers bij het voldoen aan de kwaliteit van gegevensdiensten. Vanuit dit oogpunt is met het veld afgestemd dat enkele RFC’s uit release 1.3.0 worden gehaald.

Security-eisen verduidelijkt
In release 1.3.0 worden de security-eisen en het testbeleid verduidelijkt en het beheer van de structuur van de lijsten aangepast (RFC0013 t/m RFC0016, RFC0020, RFC0023, RFC0025).

Om de persoon in regie te houden bij zijn gebruik van de use cases verzamelen, delen en abonneren, moet hij ook steeds weten wie hij tegenover zich heeft in de verschillende stappen. Om te beginnen is dat steeds precies die zorgaanbieder die hij uit de zorgaanbiederslijst heeft gekozen om er een gegevensdienst van af te nemen (RFC0032).

Alle wijzigingen zijn te vinden in het changelog

Het dakpanmodel
Het afsprakenstelsel blijft zich in de toekomst doorontwikkelen. Die toekomstige aanpassingen volgen bijvoorbeeld uit wensen en eisen van deelnemers en uit ontwikkelingen in wet- en regelgeving, techniek en standaarden.
Sinds de vorige release van het afsprakenstelsel (januari 2020) werkt MedMij met een zogenaamd ‘dakpanmodel’. Dit betekent dat er twee major releases naast elkaar toegestaan zijn. Concreet komt dit erop neer dat op dit moment release 1.2.0 (de nu verplichte versie) én release 1.3.0 (de nieuw gepubliceerde versie) beide geldig zijn. Hiermee geeft MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich mee brengt, te implementeren. Op deze manier zorgen we ervoor dat PGO-gebruikers sneller nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken.

Bij nieuwe releases van het MedMij Afsprakenstelsel zal in het vervolg:
• de tot dan toe verplichte release de status verouderd krijgen, wat wil zeggen dat deze release niet meer actief is;
• de tot dan toe gepubliceerde release de status verplicht krijgen. Deze release blijft dus actief, maar verliest haar optionele status;
• de nieuwe release de status gepubliceerd krijgen. Deze release wordt dus actief, maar heeft een optionele status.

Het MedMij Afsprakenstelsel
Het MedMij Afsprakenstelsel is een set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit leveranciers van PGO’s en zorginformatiesystemen) moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden.
Het stelsel bevat afspraken op verschillende aspecten, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zich aan deze set van afspraken en zijn gebruikers verzekerd van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling.

Alles over het afsprakenstelsel staat beschreven op de pagina: www.medmij.nl/afsprakenstelsel

Delen