Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij publiceert release 1.4.0 van het afsprakenstelsel

30 april 2021

MedMij publiceert vrijdag 30 april 2021 een nieuwe versie van het afsprakenstelsel: release 1.4.0. Release 1.3.0 wordt daarmee de verplichte release voor gegevensuitwisseling conform MedMij. Alle deelnemers aan het MedMij Afsprakenstelsel kunnen zo geleidelijk de (deels verplichte, deels optionele) veranderingen doorvoeren die release 1.4.0 met zich meebrengt.

Samenwerking met deelnemers in RFC’s

MedMij-deelnemers waren betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe release en de uitwerking daarvan. Net als de voorgaande release kwam 1.4.0 mede tot stand op basis van requests for change (RFC’s). Deze RFC’s werken we in een openbare omgeving uit (Confluence) zodat MedMij-deelnemers kunnen bijdragen aan (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen.

Hiervoor organiseerde MedMij onder meer drie expertsessies waarin betrokkenen actief mee konden denken over de nieuwe release van het afsprakenstelsel. Ook dit keer zagen we tijdens de sessies veel betrokkenheid van MedMij-deelnemers waarmee we fundament verder kunnen verstevigen.

Release 1.3.0 nu verplichte versie

MedMij blijft samen met haar deelnemers het afsprakenstelsel doorontwikkelen. Toekomstige aanpassingen zullen volgen uit onder meer wet- en regelgeving, techniek en standaarden en uiteraard uit wensen en eisen van de deelnemers. 

Sinds vorig jaar werkt MedMij met een zogenaamd ‘dakpanmodel’. Release 1.2.0 (de tot 30 april 2021 verplichte release) krijgt vanaf 30 april de status ‘verouderd’. Dit wil zeggen dat deze release niet meer actief is. Release 1.3.0 wordt nu de verplichte versie. Release 1.4.0 (de nieuw gepubliceerde versie) is ook geldig, met een optionele status. Hiermee geeft MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich meebrengt, te implementeren. Een ander doel is zorgen dat PGO-gebruikers sneller nieuwe functionaliteiten kunnen gebruiken.

Het MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel is een set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit leveranciers van PGO’s en zorginformatiesystemen) moeten voldoen om MedMij-deelnemer te kunnen worden.

Het stelsel bevat afspraken op juridisch-, technisch- en informatiebeveiligingsgebied. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zich aan deze set van afspraken en zijn gebruikers verzekerd van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Alles over het afsprakenstelsel lees je hier: www.medmij.nl/afsprakenstelsel

Delen