Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij wil in gesprek met (kandidaat-)deelnemers over het kwalificatieproces voor DVZA’s

14 april 2020

Dit bericht is aangepast op 17-7-2020

Kwaliteit staat voorop

MedMij heeft de laatste tijd vragen van (kandidaat-)deelnemers gehad over het kwalificatieproces voor DVZA’s. MedMij erkent dat de kwalificatie complex is, bijvoorbeeld wanneer patiëntinformatie uit verschillende bronsystemen moet worden gehaald. MedMij ziet de behoefte om het anders te gaan doen, maar wil en kan geen concessies doen aan de kwaliteit van kwalificeren. Deze moet hoog blijven, zodat de PGO-gebruiker relevante gezondheidsinformatie in zijn of haar PGO krijgt.

Doorontwikkeling kwalificatieproces

MedMij acht het onwenselijk om op korte termijn overhaast aanpassingen te doen aan het Afsprakenstelsel of in de kwalificaties, omdat de impact voor nu en in de toekomst niet gemakkelijk te overzien is. Daarom blijven de kwalificaties voor nu onveranderd, waarbij we daarbinnen wel optimaliseren – zoals het verbeteren van de communicatie richting (kandidaat-)deelnemers. Want in dit complexe proces is het van groot belang dat voor iedereen glashelder is wat er verwacht wordt.

In gesprek met jullie als (kandidaat-)deelnemers, VIPP-programma’s, zorgaanbieders en andere betrokkenen willen we ons buigen over de doorontwikkeling van het kwalificatieproces, met behoud van kwaliteit. We gaan voor interoperabiliteit, veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Om eventuele eerdere onduidelijkheid weg te nemen is een factsheet gepubliceerd dat in detail het proces en de eisen voor de betreffende DVZA (kandidaat-)deelnemers en hun klanten, de zorgaanbieders, uiteenzet.

Op de meest recente Deelnemersraad (8 juni 2020) was het kwalificatieproces voor DVZA’s onderdeel van de agenda. Bekijk hier de presentaties van deze online bijeenkomst. Via nieuwsberichten houden we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar ln.jimdemnull@ofni. Bekijk ook ons overzicht van veelgestelde vragen voor meer inzicht in het kwalificatieproces.

Delen