Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij zet belangrijke stap met oprichting Stichting MedMij

18 mei 2018

Het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners en de persoonlijke gezondheidsomgevingen van zorggebruikers is weer een stuk dichterbij door de oprichting van Stichting MedMij. Deze stichting zal overeenkomsten sluiten met ICT-leveranciers die deelnemer worden aan het Afsprakenstelsel.

MedMij komt in een nieuwe fase waarin het MedMij Afsprakenstelsel gebruikt zal worden in de praktijk. Door toe te treden tot het stelsel, tonen deelnemers aan zich aan de afspraken te houden en met andere deelnemers op de MedMij-manier gegevens uit te kunnen wisselen. Voor het vertrouwen in het stelsel is een zelfverklaring van een deelnemer over het voldoen aan de afspraken niet voldoende. Het is noodzakelijk dat partijen een deelnemersovereenkomst tekenen.

Op die manier kan MedMij een partij houden aan de afspraken. Het programma MedMij is geen juridische entiteit en kan daarom geen deelnemersovereenkomsten aangaan met partijen. Daarom is de Stichting MedMij in het leven geroepen.

Stichting MedMij kan onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij een afweging maken of een deelnemer mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Daarnaast zal de stichting de strategische koers van het stelsel vormgeven.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit 3 tot 5 onafhankelijke bestuurders met daarnaast een eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel, zoals Patiëntenfederatie Nederland, Stichting MIND en Actiz) en deelnemersraad (waarin deelnemers aan het stelsel vertegenwoordigd zijn). Omdat het programma de komende tijd nog naast de stichting bestaat, bestaat het bestuur de eerste tijd verder tijdelijk uit één persoon, namelijk de programmamanager van het programma MedMij.

Delen