Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Meer focus voor MedMij

25 oktober 2016

Voor de zomer heeft het programma Meer Regie over Gezondheid in de eHealthweek MedMij gelanceerd. Vanaf dat moment is gewerkt aan een duidelijke definitie voor dit label. En met resultaat. ‘We hebben nu een heldere focus.’ zegt kwartiermaker Marcel Heldoorn. ‘MedMij betekent dat straks mensen met apps en websites hun gezondheidsgegevens veilig kunnen uitwisselen en gebruiken. Daarmee wordt MedMij een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen. MedMij zal vooralsnog niets zeggen over functies in zo’n app of website en of deze passen bij de persoonlijke situatie van een patiënt. Dat bepalen mensen zelf. MedMij betekent voor consumenten dat omgevingen gemakkelijk en veilig met elkaar verbonden kunnen worden. Mensen die dat willen kunnen via MedMij hun eigen metingen veilig delen met hun arts. Of juist informatie ophalen die een arts over hen registreert.’

Naast deze focus is er ook meer duidelijkheid over het type informatie waarop MedMij zich richt. Heldoorn: ‘Het programma maakt niet in één keer de spelregels voor alle typen gezondheidsinformatie. Eerst richten wij ons op het uitwisselen en gebruiken van informatie over medicatie en allergieën, laboratoriumuitslagen en metingen van de patiënt zelf. In de loop van 2017 kunnen mensen deze informatie in apps en websites met het MedMij-logo verzamelen en delen met organisaties met het logo.’

Natuurlijk willen mensen meer informatie gebruiken in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakt daarom ook een plan voor de doorontwikkeling. De komende vier jaar krijgen mensen via MedMij steeds meer gegevens binnen handbereik in de apps en websites van hun keuze. En kunnen zij – als zij dat willen – met steeds meer zorgaanbieders informatie delen. Mensen creëren zo zelf hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving en hebben daardoor meer regie over hun gezondheidsgegevens. Neem voor meer informatie over de doorontwikkeling van MedMij contact op met Margo Brands.

Kijk hier voor meer informatie bij Wat is Medmij?

Delen