Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Nieuwe standaard eAfspraak: alle afspraken met zorgverleners in één overzicht

18 december 2017

Sinds vandaag is de nieuwste MedMij-standaard gepubliceerd op de website van Nictiz. Het gaat om de standaard eAfspraak, die het mogelijk maakt om in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) afspraken in te zien, te wijzigen en te maken bij verschillende zorgverleners. Het biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan het doel van MedMij: meer grip op je eigen gezondheidsgegevens en meer regie over je gezondheid. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland, andere partijen uit de zorg en ICT-leveranciers heeft MedMij de standaard ontwikkeld.

Overzicht en gebruiksgemak

De standaard eAfspraak wordt in stappen ontwikkeld. In 2017 hebben we ons gericht op het eerste deel: patiënten kunnen afspraken inzien en zorgverleners kunnen wijzigingen naar hun patiënten sturen. Een patiënt als Thomas kan zo gemakkelijk en overzichtelijk bijhouden wanneer een controle in het ziekenhuis staat gepland. Ook ontvangt hij een melding wanneer zijn huisarts, internist, prik-lab of POH (praktijkondersteuner huisartsenzorg) een afspraak heeft verzet. Thomas zal niet snel zijn afspraken vergeten, omdat ze allemaal in één toegankelijk overzicht staan.
Het eerste deel van de standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatierondes en veldconsultaties. In 2018 breidt MedMij de standaard eAfspraak verder uit met de mogelijkheid om als patiënt zelf een afspraak bij je zorgverlener te plannen, te verplaatsen of te verwijderen.

eAfspraak

De standaard eAfspraak beschrijft de informatievelden waaruit een afspraak is opgebouwd, ongeacht de zorgverlener en het softwarepakket wat hij of zij gebruikt. In het datamodel zijn de soorten afspraken beschreven, met wie en waar de afspraak plaatsvindt en of deze afspraak samenhangt met andere afspraken (bijvoorbeeld bij een reeks van bepaalde onderzoeken).

Hierdoor kan het PGO van de zorggebruiker elke afspraak herkennen vanuit alle verschillende softwarepakketten. Daarnaast is beschreven hoe een zorggebruiker vanuit zijn PGO een afspraak kan volgen, plannen, wijzigen en annuleren en dat het PGO hem helpt herinneren aan aanstaande afspraken.

Daarnaast komen ook zaken aan bod, zoals vanuit het PGO aanvragen van afspraken, inzage door mantelzorgers, familie en andere zorgverleners en de mogelijkheid van groepsafspraken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze of andere informatiestandaarden? Neem dan contact op via ln.jimdemnull@nedraadnats.

Delen