Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Nieuwe versie afsprakenstelsel met behulp van leveranciers

02 oktober 2017

Afgelopen 21 september is versie 0.3 van het MedMij Afsprakenstelsel uitgebracht. De publicatie van deze 0.3 versie is bedoeld om een terugkoppeling te geven op de feedback die is voortgekomen uit de marktconsultatie van 14 juni jl.

De belangrijkste boodschap van de vierentwintig leveranciers die in juni aanwezig waren bij de marktconsulatie: het afsprakenstelsel ligt op de goede koers en het is een passend ontwerp. Daarnaast ontving MedMij ook advies: om daadwerkelijk in te stappen en mee te doen, is nadere uitwerking of specificering van een aantal onderwerpen nog gewenst en zelfs noodzakelijk. Een greep uit de zorgen en aanbevelingen die daarbij genoemd werden: hoe worden zorgaanbieders en hun softwareleveranciers gestimuleerd om gegevens beschikbaar te stellen? Hoe verloopt de communicatie en begeleiding van de veranderingen in organisaties, de processen en de interactie tussen een zorgverlener en een persoon? En komen er duidelijke afspraken over de correcte implementatie van informatiestandaarden voor gebruik in de gegevensuitwisseling? Via deze link vindt u een terugkoppeling van MedMij op de markttoets.

Deze 0.3 versie van het afsprakenstelsel dient tevens als input voor een risicoanalyse en voor de uitvoering van een proof of concept. De risicoanalyse is een basis voor het normenkader beveiliging. Leveranciers die van plan zijn te willen deelnemen aan het afsprakenstelsel kunnen zich met deze 0.3 versie verder oriënteren op (de vorm van) de functionele en technische specificaties die MedMij zal vereisen. Tevens geeft het inzicht in de governancestructuur die wordt uitgewerkt.

Het MedMij Afsprakenstelsel versie 0.3 is te downloaden op de MedMij-website onder het tabblad ‘Afsprakenstelsel’. De terugkoppeling op de verwerking van de marktconsultatiefeedback kunt u daar tevens terugvinden.
In het MedMij Afsprakenstelsel wordt verwezen naar de toepassing van de MedMij Informatiestandaarden die Nictiz heeft opgesteld. Nictiz heeft hiervoor zojuist een hele set nieuwe BGZ-standaarden gepubliceerd. Meer informatie daarover kunt u teruglezen in ons nieuwsbericht over dit onderwerp en op de website van Nictiz.

Delen