Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Nieuws over MedMij Standaarden en het Afsprakenstelsel

08 oktober 2019

In september informeerden wij de (kandidaat-)deelnemers over wijzigingen die van belang zijn voor hun deelname aan MedMij. Naast de introductie van kort-cyclische releases van de MedMij Standaarden kondigden we ook een minor release van het Afsprakenstelsel aan. 

Kort-cyclische releases MedMij Standaarden

Op verzoek van en in overleg met verschillende (kandidaat-)deelnemers brengt MedMij vanaf nu in een hogere frequentie releases uit met betrekking tot bestaande standaarden. Het gaat hierbij om verbeterslagen die geen invloed hebben op lopende en bestaande kwalificaties.

De releases betekenen het volgende: 

  • Ze hebben betrekking op het doorvoeren van verbeteringen in bestaande standaarden waarvoor geen backward compatibiliteit in het geding is (lees: patches). 
  • Tijdens de release-cyclus kunnen (kandidaat-)deelnemers meedenken over de impact-inschatting van voorgenomen wijzigingen. 
  • Elke maand publiceert MedMij een release. Hiermee maken we inzichtelijk wat er verandert en waarom. 
  • De impact per maandrelease is minimaal. Het doorvoeren van de wijzigingen kent daarnaast geen verplichtend karakter.

Minor release 1.1.2 van het Afsprakenstelsel

Op 4 oktober 2019 verscheen minor release 1.1.2 van het Afsprakenstelsel. De afsprakenset draagt bij aan een veilige, interoperabele en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen van zorgaanbieders. Op hoofdlijnen bevat deze release: 

  • Aanpassingen en verbeteringen in het normenkader informatiebeveiliging.
  • Controle door de Authorization Server op het erkend zijn van de Client op de Gegevensdienst die hij aanspreekt en uitbreiding van de OAuthclientlist (OCL) voor dat doel.
  • Versionering van de interfaces voor het ophalen van de Zorgaanbiederslijst, Whitelist, Gegevensdienstnamenlijst en OAuthclientlist. Het kunnen aangeven welke versie van een lijst een deelnemer wil ontvangen, maakt het invoeren van wijzigingen in het stelsel robuuster en meer flexibel.
  • Een reeks toelichtingen en verduidelijkingen in de tekst van het Afsprakenstelsel.

Doorvoeren wijzigingen voor eind 2019

De wijzigingen in release moeten alle Deelnemers doorvoeren, zoals met hen is afgesproken in de deelnemersovereenkomst, maar vereisen in dit geval geen heracceptatie. Uiterlijk 31 december 2019 worden de Deelnemers geacht de van hen gevraagde wijzigingen door te voeren.

Doel afspraken

De afsprakenset is bedoeld om partijen voldoende vertrouwen en mogelijkheden te geven om de onderlinge gegevensuitwisseling in de praktijk tot stand te brengen, en is bovendien preconcurrentieel. De afspraken kwamen tot stand in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals softwareleveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers van zorgaanbieders. Onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance. Alle deelnemende partijen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken en kennen dan ook een verplichtend karakter.

Delen