Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Ook geboortezorg gaat gegevens ontsluiten naar PGO’s

01 juli 2019

Na de VIPP-regelingen voor ziekenhuizen, klinieken, de ggz en de eerstelijnszorg (met name huisartsen), is er nu ook een VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) voor de geboortezorg. Deelname aan MedMij is daarin verplicht.

Het doel van de regeling is om binnen de geboortezorg de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling én de uitwisseling tussen cliënten/patiënten en zorgverleners te verbeteren. Dit laatste gebeurt op de MedMij-manier, wat betekent dat zwangere vrouwen straks via hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) informatie van hun zorgverleners kunnen inzien, beheren en delen.

Het gaat in eerste instantie om de uitwisseling van de relevante onderdelen uit de BGZ (Basisgegevensset Zorg), laboratoriumuitslagen, voorlichtingsinformatie, verslagen en uitslagen.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van BabyConnect: Babyconnect.org

Werk je in de geboortezorg-sector en heb je vragen over MedMij, neemt dan contact op met het MedMij-loket: ln.jimdemnull@ofni

Delen