Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Ook MedMij-label voor PGO-leveranciers Gino en MijnPGO

10 oktober 2019

Weer goed nieuws van het PGO-front. Gino software (de makers van de PGO Online Zorgplan) en MijnPGO rondden deze week het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol af en daarmee komt het aantal persoonlijke gezondheidsomgevingen met het MedMij-label op negen.

De week begon al goed met het nieuws dat de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders deelnemer van MedMij is geworden. Die primeur was voor Astersique. Maar er kwam nog meer goed nieuws. Donderdag ontving Gino software, de ontwikkelaar van de PGO Online Zorgplan, een ondertekende deelnemersovereenkomst van MedMij, waarmee Gino zich officieel MedMij-deelnemer mag noemen. Vrijdag gebeurde hetzelfde bij MijnPGO.

Omdat eerder Drimpy, Ivido, Curavista, Healpt, Quli, MedVision 360 en Selfcare al het label haalden, staat de teller van PGO’s met het MedMij-label nu op negen.

Net als Asterisque zullen ook Gino en MijnPGO tijdens het MedMij Event op 5 november in het zonnetje gezet worden.

MedMij-label
Met de ondertekening van de deelnemersovereenkomst mogen Gino en MijnPGO het MedMij-label voeren. Het MedMij-label bevestigt dat het betreffende PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid.

De 7 zekerheden van MedMij

1. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele
leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
2. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.
3. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de
uitwisseling altijd versleuteld.
4. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook
al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
5. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens
mee uitwisselt heeft het label.
6. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label
7. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

Delen