Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Ook MedMij-label voor PGO Uw Zorg online

31 oktober 2019

Uw Zorg online heeft donderdag het MedMij-label gehaald. De persoonlijke gezondheidsomgeving van ontwikkelaar Pharmeon is al de derde PGO die deze week toetreedt tot het MedMij-stelsel. Maandag werd bekend dat ook Carepoint en PGO1 deelnemer van MedMij zijn geworden.

Het MedMij-label bevestigt dat Uw Zorg online voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid.

Alle MedMij-deelnemers die onlangs het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol hebben afgerond – waaronder dus o.a. Carepoint, PGO1 en Uw Zorg online – krijgen dinsdag 5 november tijdens de feestelijke opening van het MedMij Event* het label overhandigd.

Omdat eerder Drimpy, Ivido, Gezondheidsmeter PGO, Healpt, Quli, MedSafe en Selfcare, Online Zorgplan en MijnPGO al het label haalden, staat de teller van PGO’s met het MedMij-label nu op twaalf.

De 7 zekerheden van MedMij

1. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele
leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
2. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.
3. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de
uitwisseling altijd versleuteld.
4. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook
al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
5. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens
mee uitwisselt heeft het label.
6. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label
7. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

*Het MedMij-Event is een informatieve en inspirerende bijeenkomst voor zorgaanbieders, ict-leveranciers, patiënten(organisaties) en alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in MedMij. Het jaarlijkse evenement wordt dinsdag 5 november in Utrecht gehouden. Toegang is gratis. Wil jij er bij zijn? Meld je dan snel aan via deze link

Delen