Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Open consultatie: MedMij als bouwsteen in basisinfrastructuur zorg

27 september 2018

MedMij wil graag dat het MedMij Afsprakenstelsel onderdeel wordt van de basisinfrastructuur van de zorg. Op deze manier borgen we langdurige en brede toepasbaarheid van het afsprakenstelsel. Om zover te komen moet een open consultatie gehouden worden. Deze is momenteel open en loopt nog tot 22 oktober 2018.

Ook wil MedMij inzicht verkrijgen in eventuele aandachtspunten bij implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen die deelnemer zijn aan het MedMij Afsprakenstelsel en bij de doorontwikkeling daarvan.

Om deze inzichten te verkrijgen wil het MedMij graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. We vragen partijen aan te geven of en hoe zij aan de slag kunnen met het MedMij Afsprakenstelsel versie 1.1 (gepubliceerd op https://afsprakenstelsel.medmij.nl/).

2. We vragen commitment van partijen om gegevens uit bronsystemen te ontsluiten naar patiënten op een manier die voldoet aan het MedMij Afsprakenstelsel.

3. Ook vragen wij partijen aan te geven wat zij nodig hebben voor implementatie en/of het maken van een implementatieplan om in hun sector aan de slag te gaan met het ontsluiten van gegevens naar persoonlijke gezondheidsomgevingen die deelnemer zijn in MedMij.

4. Daarbij vragen we ook aan te geven wanneer persoonlijke gezondheidsomgevingen meerwaarde vormen voor de beroepsgroep die u vertegenwoordigt. Deze informatie is mogelijk te gebruiken bij de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel of bij de ondersteuning van de beweging die de Patiëntenfederatie wil inzetten om patiënten meer regie over hun gezondheid te geven. Deze sluit aan op de zorgbrede ontwikkelingen als Samen Beslissen en De juiste zorg op de juiste plek.

5. Welke zaken zijn voor uw sector belangrijk om mee te geven met het oog op de doorontwikkeling van MedMij (denk bijvoorbeeld aan zaken als (niet limitatief): implementatie, juridische zaken, gebruikersinformatie, behoefte aan gegevens van patiënten, enz.).

Jouw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. Je kunt tot 22 oktober 2018 jouw reactie sturen naar ln.swvnimnull@grozdaarebeitamrofniseitatlusnocnepo. De reacties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad Zorg.

Delen