Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Openbare consultatie MedMij-specificaties uitwisseling vragenlijsten zorgverlener – PGO

29 mei 2019

Graag je feedback op de MedMij specificaties voor uitwisseling vragenlijsten tussen zorgverlener en een PGO

Vanaf 16 april 2019 staan de MedMij specificaties voor uitwisselen van vragenlijst tussen zorgaanbieders en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in openbare consultatie. Deze standaard zorgt ervoor dat patiënten via hun PGO vragenlijsten van zorgverleners kunnen invullen. Zorgverleners kunnen op hun beurt de vragenlijst vanuit het PGO van hun patiënt weer ‘ophalen’.

In deze openbare consultatie vragen wij je actief mee te denken over de door ons ontwikkelde standaard. Feedback geven kan tot en met 27 mei 2019. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt je een overzicht met daarin de links naar de specificaties.

Wat is mogelijk?

Het gebruik van vragenlijsten binnen een PGO is een grote wens van veel betrokkenen in de zorgsector. Doordat bestaande FHIR resources (Questionnaire en QuestionnaireResponse) geschikt zijn gemaakt voor MedMij kunnen vragenlijsten via een PGO uitgewisseld worden.

Deze use case ondersteunt verschillende type vragen zoals multiple choice, meerkeuzevragen, vrije tekstvakken, combinaties hiervan, beoordelingsschalen. Daarnaast kunnen zorgverleners de benodigde weergave van de vragenlijst aanpassen en logische antwoordopties uitwisselen. Geen onderdeel van de standaard zijn zaken als; notificaties, complexe computergestuurde vragenlijsten, ontwikkeling van zibs voor vragenlijsten, toepassing van coderingsstelsels en classificaties en inhoudelijke standaardisatie van vragenlijsten.

Denk je MedMij mee?

Samen met het veld ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geeft MedMij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘openbare consultatie’. Nictiz heeft deze use case vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

Je kunt tot en met 27 mei 2019 reageren. Op de consultatiepagina vindt je een overzicht met daarin de links naar waar je de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe je je reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heb je vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij-stelsel, dan kun je contact opnemen via ln.jimdemnull@nedraadnats.

Delen