Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Oproep voor deelname aan expertgroepen MedMij

10 juni 2020

Zoals besproken in de afgelopen Deelnemersraad willen we graag (nog) meer met jullie samenwerken. Hierbij nodigt MedMij productmanagement je graag uit voor een aantal RFC’s waarover we met jullie van gedachten willen wisselen in een aantal expertgroepen. Deze expertgroepen zullen belangrijke wijzigingsverzoeken die de samenwerking, innovatie en validatie moeten vergroten, bespreken en verder uitwerken. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar.

Het betreft de volgende RFC’s

1. Koppelen van Zorgaanbiedersnamen

RFC0017

PGO-gebruikers hebben behoefte aan het goed kunnen vinden van de Zorgaanbieders waarvan zij gezondheidsinformatie willen verzamelen of waarmee zij gezondheidsinformatie willen delen. In het MedMij Afsprakenstelsel is de Zorgaanbiedersnaam het enige kenmerk van een Zorgaanbieder waarmee zij dat kunnen. Ook al bevordert het Zorgaanbiedersnamenbeleid de herkenbaarheid van de Zorgaanbieder in diens Zorgaanbiedersnaam, toch spreekt de Zorgaanbiedersnaam niet zomaar vanzelf voor de Persoon. Om te kunnen vaststellen dat een Zorgaanbiedersnaam inderdaad staat voor de Zorgaanbieder die zij zoeken, hebben PGO-gebruikers behoefte om Zorgaanbieders te kunnen herkennen op andere kenmerken dan het MedMij Afsprakenstelsel biedt.

2. Herfundering van de Aanbiedersrol

RFC0021

MedMij wil Personen de regie geven over hun gezondheid. De zorgsector speelt daarin weliswaar een uitermate wezenlijke rol als Aanbieder, maar is niet de enige. Naast Aanbieders uit de zorgsector zijn ook Aanbieders uit verschillende publieke domeinen (zoals gemeenten en Rijksuitvoerders) aan de orde, alsook bedrijven (zoals sportscholen en private aanbieders van apps of vragenlijsten). Het MedMij Afsprakenstelsel is qua opzet slechts voor een klein deel zorgsector-specifiek. De vraag komt dan op of de zorgsector specifieke afspraken niet kunnen isoleren van de afspraken die voor alle soorten Aanbieders gelden. Dit zodat de weg vrijkomt voor andere soorten Aanbieders om hun diensten op het MedMij-netwerk aan te bieden.

Ook dit punt is een actueel item op de strategische roadmap van MedMij.

Zorgaanbieders spelen een hoofdrol in het MedMij Afsprakenstelsel, als aanbieders en verwerkingsverantwoordelijken voor Gegevensdiensten. Omdat zij desalniettemin geen Deelnemers zijn, is die hoofdrol beperkt zichtbaar. Toch worden in het MedMij Afsprakenstelsel nu al verantwoordelijkheden verbonden aan de Zorgaanbieder-rol, ook al worden die dan geborgd via de Dienstverlener zorgaanbieder. Laatstgenoemde lijkt daardoor een grotere rol te spelen dan feitelijk het geval is. Dat blijkt bijvoorbeeld voor de juridische architectuur van het stelsel, de opzet van de kwalificatie op Gegevensdiensten en andere aspecten. Er is een groeiende behoefte om de rol van de (Zorg)aanbieder steviger juridisch te verankeren in het MedMij Afsprakenstelsel.

3. Module diensten

RFC0026

Er is een stijgende vraag naar het omgaan, in het kader van MedMij, met zogenaamde Modulediensten, die niet alleen uitwisselfunctionaliteit bieden, maar (ook) applicatiefunctionaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eHealth-modules of eConsult-applicaties. Hiervoor werd RFC0026 geformuleerd, die tegelijk voor doorvoering wordt voorgesteld. Voor RFC0026 is het echter nodig om een type Aanbieders toe te laten op het MedMij-netwerk dat anders is dan de huidige (Zorg)aanbieders.

RFC0026 heeft daarom deze RFC nodig. Deze RFC bouwt voort op RFC0021, die gaat over het uitbreiden van de soorten Aanbieders die, naast Zorgaanbieders, actief kunnen zijn op het MedMij-netwerk. Voor Modulediensten, het onderwerp van deze RFC, geldt dat ook. Ook die moeten kunnen worden aangeboden op het MedMij-netwerk door niet alleen Zorgaanbieders, maar bijvoorbeeld ook door specifieke Module-aanbieders.

Daarom maakt deze RFC alvast gebruik van de terminologiewijzigingen die door RFC0021 worden voorgesteld. Deze RFC bouwt ook voort op RFC0028, die gaat over verwijzingen in Gegevensdiensten. Dat komt doordat in veel gebruikscontexten van Modulediensten de Persoon van een (Zorg)aanbieder in het kader van een behandeling de taak zal krijgen (Verzamelen) om een Moduledienst te gebruiken. De Gegevensdienst waarmee die taak wordt Verzameld zal dan moeten verwijzen naar de Moduledienst.

4. Verwijzingen in Gegevensdiensten

RFC0028

In veel gebruikscontexten van Modulediensten krijgt de Persoon van een (Zorg)aanbieder bij een behandeling de taak om een Moduledienst te gebruiken, zoals een eHealth-app in het kader van blended care. De Gegevensdienst waarmee die taak wordt Verzameld zal dan moeten verwijzen naar de Moduledienst.

Ook Gegevensdiensten kunnen echter willen verwijzen naar andere Gegevensdiensten, vooral als die door een andere Aanbieder worden aangeboden. De huidige Informatiestandaard Vragenlijsten, bijvoorbeeld, laat de Persoon eerst een verwijzing Verzamelen naar een vragenlijst, die vervolgens elders moeten worden verzameld.

Om ervoor te zorgen dat de verwijzing ook in de vertrouwenscontext van MedMij kan worden nagelopen en gebruikt, heeft MedMij een standaardaanpak nodig voor het vormgeven van de verwijzing in de verwijzende Gegevensdienst. Door in die verwijzing expliciet wel of niet te appelleren aan een MedMij-vertrouwenscontext kan de verwijzende Aanbieder sturen op vertrouwen, zodanig dat de dienstverlener persoon en de Persoon weten in welke vertrouwenscontext zij de verwijzing kunnen gebruiken.

Wil je bijdragen aan/meedenken met één of meer van deze expertgroepen meld je dan aan via: ln.jimdemnull@tnemeganamtcudorp

Inspanning per expertgroep

  • Elke expertgroep komt minimaal 2 keer bij elkaar
  • Expertgroepen bestaan uit maximaal 10 personen
  • Elke sessie duurt 1 uur
  • Een sessie zal online worden georganiseerd
  • Resultaten worden verwerkt in de betreffende publieke RFC
  • Elke sessie wordt voorgezeten door een MedMij Architect
  • RFC pagina: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MACM/2.+In+behandeling+publiek

De MedMij-voorzitter zorgt voor een agenda en verslaglegging.

Dit bericht op MedCom

Delen