Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Patch MedMij Standaarden

16 september 2019

Dit bericht is bedoeld voor ontwikkelaars, en betreft een patch op meerdere MedMij Standaarden die we eind september 2019 zullen doorvoeren. Het gaat hier om een aantal verbeteringen die zijn gebaseerd op de input vanuit de verschillende betrokken (kandidaat-)deelnemers, waarvoor dank. Dit bericht heeft ook betrekking op de aankondiging van de kort-cyclische releases van de MedMij Standaarden. 

Wijzigingen

De wijzigingen met bijbehorende release notes kun je vinden via deze link. Per wijziging staat de impact beschreven. Functionele wijzigingen zijn beschreven in het Nederlands, technische wijzigingen in het Engels. Willen jullie om met ons meedenken over de impact van deze geplande wijzigingen. Reacties hierop zien we graag terug via de issues in BITS, ons issue-trackingsysteem.  

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met het loket.

Delen