Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Patches op standaarden

03 juli 2019

Mede naar aanleiding van ingediende wijzigingsverzoeken van kandidaat-deelnemers werd op 27 juni jl. een backwards-compatible update van verschillende standaarden gepubliceerd met wijzigingen. Via deze link zijn deze terug te vinden. Doel van het doorvoeren van deze patches was het onmiddellijk verbeteren van de kwaliteit van de standaarden. Standaarden die geraakt zijn door deze wijzigingen zijn de Basisgegevensset Zorg, Medicatieproces, Basisgegevens GGZ, Labuitwisseling en Huisartsgegevens. 

Inhoud update

De release bevat enkel patches: dit zijn oplossingen van storingen zonder dat het de interoperabiliteit van gegevensdiensten beïnvloedt. De patches zijn voornamelijk technische correcties in de FHIR-specificaties. Verschillende kwalificatiescripts functioneren weer naar behoren doordat bijvoorbeeld validatiefouten zijn opgelost. Tevens zijn er twee wijzigingen in de standaard Medicatieproces Verstrekkingenvertaling doorgevoerd, waardoor het nu mogelijk is hiervoor op een juiste manier te kwalificeren. De belangrijkste wijziging betrof het toevoegen van een zelf ontworpen zoekparameter aan de test en kwalificatie server. 

FHIR

De FHIR-specificaties worden middels het FHIR packaging mechanisme aangeboden, meer informatie hierover is terug te vinden in dit nieuwsartikel. De wijzigingen leidden tot het creëren van een nieuwe package met versienummer 1.1.4. Deze versie is vervolgens ook gekoppeld aan de informatiestandaarden.

Het doorvoeren de nieuwe FHIR-package in de kwalificatieomgeving en testservers ging gelijktijdig met een upgrade van de software en betrof aanpassingen in de filter logica. Deze software-upgrade bracht enkele fouten met zich mee die niet gerelateerd zijn aan deze wijzigingen in de standaarden. Sinds woensdag 03 juli 2019 zijn alle fouten verholpen en werkt alles weer naar behoren.

Delen