Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Patiënten in regio Nijmegen krijgen door MedMij inzage in hun huisartsendossier

01 februari 2017

De derde MedMij-proefomgeving is een feit. Een proef in regio Nijmegen gaat ervoor zorgen dat op 1 april patiënten via de persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet de samenvatting van hun huisartsendossier kunnen inzien. Patiënten kunnen deze samenvatting direct opvragen vanuit het huisartseninformatiesysteem van 18 huisartsen in Lent, Nijmegen en Oosterhout. Dit wordt mogelijk gemaakt door MijnZorgnet aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). ‘Via het LSP delen zorgverleners deze gegevens al op een veilige manier met elkaar. Het is voor het eerst dat we de samenvatting van het huisartsendossier aan patiënten zelf laten zien via hun persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo weet je als patiënt wat er over je gezondheid is vastgelegd’, licht Jacobine Wieggers van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) toe.

‘Patiënten kunnen straks in MijnZorgnet zelf de professionele informatie lezen over hun diagnose, onderzoek, voorgeschreven medicijnen en bijvoorbeeld ook allergie-informatie’, legt Tijn Kool uit. Vanuit Radboudumc en MijnZorgnet is hij nauw betrokken bij deze proef. ‘Na authenticatie via de huisarts kunnen patiënten direct via MijnZorgnet deze gegevens inzien. Je kunt ook zelf gezondheidsgegevens in MijnZorgnet opslaan en toestemming aan anderen (partner, andere zorgverleners) geven om gegevens in te zien. De patiënt is in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zelf de regisseur.’

Meer regie
Dat zien ook de andere betrokken partijen als dé meerwaarde van deze proef. Rob de Back, directeur VZVZ: ‘Door inzage in de professionele samenvatting krijgen patiënten meer regie over hun eigen gezondheid. Dat kan leiden tot betere zorg en kostenbesparing, omdat bijvoorbeeld medische fouten en dubbele onderzoeken worden voorkomen. Zo weet de patiënt als geen ander of hij de genoteerde medicatie ook daadwerkelijk gebruikt. In een persoonlijke gezondheidsomgeving als MijnZorgnet en een uitwisselingsinfrastructuur als het LSP zijn bovendien de veiligheid en privacy goed geborgd. De patiënt kan 7/24 over zijn gegevens beschikken in een betrouwbare digitale omgeving.’

Kamal de Bruijn van MedMij in de praktijk : ‘Het MedMij-programma bevordert dat patiënten hun eigen gegevens kunnen inzien in een veilige omgeving en zo meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gezondheidsproces. In diverse praktijkomgevingen leren we samen met leveranciers, patiënten en zorgaanbieders wat goed werkt. Doordat de patiënt in deze proef zelf ziet van welke (medicatie)gegevens de huisarts uitgaat, kan hij dit in overleg met de huisarts zo nodig corrigeren. Patiënten worden hierdoor meer partner in hun zorg.’ Lies van Gennip, directeur van Nictiz die de standaarden voor MedMij ontwikkelde, vult aan: ‘Doordat we gebruikmaken van het LSP, is de potentie van deze proef groot. Er is via het LSP al een rijkdom aan medische informatie beschikbaar. Als dit in de regio Nijmegen een goede oplossing blijkt te zijn, kan de deur open voor een brede toepassing in heel Nederland.’ De Bruijn ondersteunt dit. ‘Het uiteindelijke doel van MedMij is opschalen, zodat dit ook kan via andere persoonlijke gezondheidsomgevingen.’

Onderzoek
Kool: ‘In promotieonderzoek gaan we via interviews en focusgroepen onder meer onderzoeken of patiënten geïnteresseerd zijn in deze gegevens, of ze de informatie begrijpen en wat ze er mee doen. Ook de gebruikersvriendelijkheid van MijnZorgnet wordt onderzocht. Daarnaast gaan we via focusgroepen van huisartsen volgen hoe zij het delen van deze gegevens ervaren.’

v.l.n.r.: Liesbeth van Gennip (Nictiz), Daan Verbree (Topicus Zorg), Wouter Tuil (RE:PUBLIK), Dimitri Sijperda (MedMij), Jacobine Wieggers (VZVZ),

Rob de Back (VZVZ), Tijn Kool (IQ healthcare) en Kamal de Bruijn (MedMij)

Delen