Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Poll Forum BgLZ als gegevensdienst in MedMij Catalogus

01 december 2020

Er zijn twee oude Gegevensdiensten ID40 en ID56 die vorige versies van de BgLZ betreffen. In het belang van de cliënt en van de zorg is het noodzakelijk dat de uitwisseling plaatsvindt op de nieuw te introduceren gegevensdienst. De vorige gegevensdiensten moeten daarom komen te vervallen. In de overstap termijn willen we rekening houden met onze (kandidaat-)deelnemers. 

Gegevensdienst ID40.

This poll is no longer accepting votes

Geef van gegevensdienst 40 aan welke einddatum je voorkeur heeft

Gegevensdienst ID56.

This poll is no longer accepting votes

Geef van gegevensdienst 56 aan welke einddatum je voorkeur heeft

 

Delen