Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Praat 23 juni mee over de zomerrelease 2020 MedMij-standaarden

27 mei 2020

Om de kwaliteit van de MedMij-standaarden te verbeteren, publiceren we sinds 2019 nieuwe kleinschalige releases. Na de release van maart 2019 zijn er daarom maandelijkse wijzigingen doorgevoerd, die weinig impact hebben. Om de MedMij-standaarden te kunnen onderhouden, is het nodig een omvangrijke release door te voeren. Het gaat hierbij om een verzameling van noodzakelijke wijzigingen die niet in de maandelijkse releases konden worden meegenomen. 

MedMij streeft ernaar in augustus een zomerrelease 2020 uit te brengen om deze wijzigingen door te kunnen voeren. 

Interactieve consultatiesessie

De zomerrelease 2020 willen we transparant laten verlopen. Input van (kandidaat-)deelnemers is waardevol en nodig voor de juiste vervolgstappen. Ook realiseren wij ons dat de publicatie vragen met zich mee kan brengen. Daarom nodigen wij op 23 juni de (kandidaat-)deelnemers, geïnteresseerden en betrokken uit voor twee interactieve (digitale) consultatiesessies. Zij kunnen op inhoud & proces en op technisch gebied meedenken en -praten over de wijzigingen in de MedMij-standaarden. 

Het programma van de consultatiesessies op 23 juni is als volgt: 

Tijdstip Spreker Inhoud
10.30-10.45 Laura Weijenberg (projectleider Nictiz) Algemene introductie
10.45- 12.00 Victor van Hagen (productmanager MedMij-standaarden Nictiz) Zomerrelease 2020: Inhoud & Proces

Tijdens deze sessie gaan we in op het proces en de inhoudelijke aspecten van de zomerrelease 2020. Daarbij wordt een verdiepende toelichting gegeven en is er natuurlijk ruimte voor vragen. De zomerrelease 2020 is voor ons een ultieme kans om met jullie als (kandidaat-)deelnemers in gesprek te gaan over de inhoud en het proces van deze release van de standaarden en om jullie zorgen en behoeften daarbij op te halen.

13.00-15.00 Alexander Henket (HL7 Lead Nictiz) Zomerrelease 2020: Technisch/Ontwikkelaarsperspectief

Omdat de issues eerder technisch zijn dan functioneel georiënteerd bieden wij op 23 juni graag een extra sessie aan vanuit technisch perspectief. Tijdens de middagsessie willen wij graag jullie inhoudelijke input op de standaarden ophalen en is er natuurlijk de gelegenheid voor uitwisseling van gedachten. De input van de ontwikkelaars en andere geïnteresseerden is voor de MedMij-standaarden van groot belang – ook voor het doorvoeren van toekomstige releases. 

De voorgenomen wijzigingen voor de release zijn te allen tijde (ingelogd) te raadplegen in BITS. Dit betreft vooralsnog een conceptselectie van wijzigingen.  

Goed onderhoud hoort bij een professioneel beheer van de standaarden. Ondanks dat dit voor jullie als leveranciers additioneel werk vraagt, gaan we juist die verbeteringen doorvoeren die de interoperabiliteit verbeteren en het implementeren van de standaarden vergemakkelijken. Zodra we meer duidelijkheid hebben wat de exacte impact hiervan zal worden op kwalificatie, berichten we jullie daarover. Voor nu nodigen we jullie graag uit voor de consultatiesessies, waar we stil zullen staan bij de benodigde verbeteringen van de standaarden, maar ook bij de impact die dat kan hebben op jullie.

Aanmelden en vragen

Aanmelden voor (één van) de sessies kan bij het loket via ln.jimdemnull@ofni. Voor vragen kun je mailen of bellen met het loket via 070 – 317 34 34. Na je aanmelding ontvang je verdere informatie over je deelname. Graag tot 23 juni!

Dit bericht op MedCom

Delen