Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Praktijktoetsen voor de eerste standaarden en basiseisen

19 december 2016

Expertgroepen werken binnen het programma aan basiseisen en standaarden die nodig zijn om veilige en betrouwbare uitwisseling mogelijk te maken. De MedMij-standaarden gaan ervoor zorgen dat systemen met elkaar kunnen communiceren en adresgegevens, zorginhoudelijke gegevens of bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen op dezelfde manier uitwisselen. Daarnaast zijn er basiseisen nodig voor bijvoorbeeld de beveiliging, de wijze waarop systemen met gegevens omgaan, het inloggen en informatie-uitwisseling.

Eind 2016 en begin 2017 worden (een deel van) de ontwikkelde basiseisen en informatiestandaarden getest in kickstartomgevingen. Dit zijn praktijksituaties waarin systemen van zorgaanbieders gezondheidsinformatie uitwisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van een persoon. In de kickstartomgeving doen zij dit op de MedMij manier.
Projectleider Eva Marquarita “We toetsen of de basiseisen en standaarden die in het programma gemaakt zijn ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. Belangrijk voor ons programma is dat de oplossing op grote schaal toegepast moet kunnen worden. Want MedMij maakt alleen het verschil als heel veel zorgverleners en patiënten er mee kunnen werken.” Neem voor meer informatie over de praktijktoetsen contact op met Eva Marquarita of Irene van Duijvendijk.

Kijk hier voor het onderdeel Basiseisen en standaarden

Delen