Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Primeur voor DigitaleZorgGids: eerste overzicht van PGO’s

08 maart 2018

Patiëntenfederatie Nederland heeft op digitalezorggids.nl een lijst van dertien persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) gepubliceerd waar zorggebruikers nu al mee aan de slag kunnen. Waarschijnlijk wordt het overzicht binnenkort uitgebreid met meer PGO’s.

De PGO’s zijn allemaal nog in ontwikkeling. Ze hebben functionaliteiten als online je medicatieoverzicht bekijken, een e-consult houden of het invoeren van zelfmeetgegevens. De echt uitgebreide PGO’s waarmee de zorggebruiker toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens en ze van daaruit veilig en vertrouwd kan verzamelen, delen en beheren, komen later dit jaar op de markt.

De door DigitaleZorgGids gepubliceerde PGO’s zijn allemaal met MedMij in gesprek om mogelijk te voldoen aan de kwalificatie-eisen  zoals deze zijn opgesteld in het MedMij Afsprakenstelsel. MedMij praat met meer aanbieders die overwegen een persoonlijke gezondheidsomgeving in de markt te zetten. Vanaf deze zomer is het mogelijk dat PGO’s zich laten toetsen om het MedMij-stempel te krijgen en is zichtbaar wie wel of niet voldoet aan MedMij.

Wat is MedMij?
Het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld en het Ministerie van VWS, werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierbij zijn doelen gesteld rondom medicatieveiligheid, het centraal stellen van de patiënt, de overdracht en het vastleggen van gezondheidsgegevens. Om deze doelstellingen vorm te geven zijn een aantal programma’s in Nederland actief, waaronder het programma MedMij. De doelstelling van MedMij is  om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo’n omgeving – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op. Zo kan de patiënt straks persoonlijke informatie, die op verschillende plekken bewaard wordt, in één volledig overzicht bekijken en beheren. En kan hij deze data veilig en vertrouwd delen met een zorgverlener, waar en wanneer hij wil.

MedMij zorgt ervoor dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren.

Het programma MedMij heeft een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit het Informatieberaad Zorg. Aangezien het programma nu in een operationele fase komt, wordt gewerkt aan de op- en inrichting van MedMij als een rechtspersoon met een beheerorganisatie. Dit is noodzakelijk om contracten te sluiten tussen MedMij en de partijen die deelnemer willen worden.

Meer informatie volgt binnenkort op: www.medmij.nl

 

Delen