Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

PROVES toont aan dat MedMij op goede weg is

17 mei 2018

Medische gegevens ophalen bij je zorgverlener om ze in je eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te krijgen, werkt dat nou echt? Ja, dit werkt, blijkt uit de eerste bevindingen van PROVES, een programma waarin MedMij in de praktijk wordt getest.

In een uitgebreide beproeving gingen verschillende partijen uit de zorg aan de slag om onder andere te kijken of medicatiegegevens kunnen worden binnengehaald in een PGO. De deelnemende partijen, die allemaal een andere achtergrond en dienstverlening hebben, slaagden er stuk voor stuk in om de testdata via veilige onderlinge verbindingen en de informatiestandaarden zoals voorgeschreven in het MedMij Afsprakenstelsel te versturen.

Ook werd de techniek achter het authenticatieproces (het inloggen), benodigd in de onderlinge communicatie tussen PGO en systeem van de zorgaanbieder, gesimuleerd en ook hiervan zijn de uitkomsten positief. Uit een beoordeling van een patiëntenpanel over het inlogproces bleek dat behoefte bestaat aan meer gebruiksgemak, omdat het inloggen per zorgaanbieder gebruikers mogelijk gaat weerhouden van het regelmatig opvragen van informatie. Breed beschikbaar authenticatiemiddelen op het vereiste beveiligingsniveau zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Tot slot is beproefd hoe een zorgaanbieder digitaal gevonden kan worden.

Een andere belangrijke bevinding is dat leveranciers van ICT voor zorgaanbieders en van PGO’s op sommige vlakken wat meer hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als het gaat om het vastleggen van alle handelingen die gedaan worden in een dossier (logging). MedMij hanteert daar een bestaande, landelijke norm voor (NEN 7513) die al veelvuldig in de zorg wordt gebruikt. Er zijn echter – zo bleek uit PROVES – ook partijen die hier minder bekend mee zijn. Een belangrijke les is dat deze partijen hierin beter door MedMij begeleid worden.

MedMij kan samen met PROVES terugkijken op een goede beproeving. De algemene conclusie luidt dat in deze fase echter nog te weinig getest is om te stellen dat het MedMij Afsprakenstelsel al kan worden ingevoerd. Daarvoor is verdere beproeving nodig. Daar wordt overigens al hard aan gewerkt, want fase 2 van PROVES is al gestart. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het testen of het lukt om data vanuit een PGO terug te sturen naar de zorgverlener. Dat laatste is een belangrijk onderdeel, want MedMij wil dat iedereen straks zijn of haar gezondheidsgegevens vanuit een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan inzien, beheren én delen.

MedMij zal de uitkomsten en bevindingen uit het PROVES-project steeds delen met alle geïnteresseerden in haar netwerk en hun vragen en reacties verzamelen.

 

PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen die actief zijn in de gegevensuitwisseling in de zorg. In deze zogenaamde Proof of Concept (PoC) worden de mogelijke varianten van de MedMij-architectuur in de praktijk getoetst. Getest wordt of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener in een praktijksituatie verloopt zoals het op papier hebben uitgetekend. In de eerste fase van het PROVES-project ging MedMij aan de slag om te komen tot functionele en technische specificaties van het MedMij Afsprakenstelsel. Discussiepunten uit de architectuur werden in de praktijk getest, zodat duidelijk werd welke oplossingen het beste werken.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste MedMij-nieuws? Volg ons op Twitter (@MedMij) en LinkedIn

Delen