Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Publicatie Zomerrelease 2020 MedMij-standaarden

03 september 2020

Zowel het MedMij Afsprakenstelsel als de informatiestandaarden evolueren en worden met regelmaat verbeterd of uitgebreid. Zo blijft gegevensuitwisseling tussen persoon en zorgaanbieder kwalitatief en kunnen functionaliteiten zoals machtigen of geboortezorggegevens toegevoegd worden aan MedMij.

Nieuwe release MedMij-standaarden

Op 11 augustus was de officiële publicatie van de Zomerrelease 2020 met de nieuwe, verbeterde versie van de MedMij-standaarden. Alle MedMij-standaarden, met uitzondering van Medicatieproces en een deel van eAfspraak, zijn onderhouden en verbeterd op het in lijn brengen van de verschillende standaarden en met terminologie, de FHIR-standaard en de zibs.

Inspanningen leveranciers

Juist ook door de inspanningen van leveranciers staat deze set verbeterde informatiestandaarden nu klaar. MedMij vindt het belangrijk dat deze kwalitatieve verbeteringen door leveranciers worden doorgevoerd en dat zij zich hiervoor kwalificeren. We bieden dan ook ondersteuning in de beslissing hoe over te stappen naar de nieuwe versie middels een uitgebreide communicatielijn. Meer hierover is te lezen in de MedMij-update van 15 september.

Meer informatie

De doorgevoerde wijzigingen zijn (ingelogd) te raadplegen in BITS en in de releasenotes in het functioneel ontwerp van de desbetreffende standaard. Noodzakelijke informatie over het technisch ontwerp van de release is hier te vinden en informatie over het functioneel ontwerp van de release hier. En lees hier de toelichting op de Zomerrelease 2020.01 voor VIPP Programmabureaus en -projectleiders en (kandidaat-)deelnemers.

Delen