Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Reactie van MedMij op interview met privacy-expert

10 mei 2021

Op de website van Max Meldpunt verscheen een interview met privacy-expert Bart Jacobs over PGO’s en MedMij. Wij zijn het niet eens met alles wat de heer Jacobs zegt.

‘MedMij schaart zich vol achter de PGO-filosofie: regie bij de patiënt. Daar is, naast het wettelijk recht op elektronische inzage én afschrift van het medisch dossier, ook veel draagvlak voor. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna 8.000 patiënten (juli 2020). Bijna 90 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk digitaal inzicht in eigen medische gegevens te hebben. Ook willen veel mensen (82 procent) hun gegevens kunnen delen met een andere zorgverleners. Zij zien juist de voordelen van een PGO in. Want als patiënt en zorgverlener goed geïnformeerd zijn, kunnen ze samen tot de best passende zorg komen. Dat geeft niet alleen regie, maar ook rust.

Verder herkent MedMij zich niet in de uitlatingen van de heer Jacobs dat we bureaucratisch zouden zijn en andere methodes dan DigiD tegenhouden. DigiD is niet iets dat door MedMij wordt voorgeschreven. Het is simpelweg het enige middel dat voldoet aan de hoge eisen die de wet stelt aan het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens. Bij MedMij weten we dat PGO-gebruikers niet allemaal enthousiast zijn over de huidige manier van inloggen. Daarom zijn we in gesprek met de overheid om het inloggen via DigiD makkelijker te maken en kijken we juist ook al naar andere middelen. We hebben zelfs al succesvolle tests gedaan met Irma. Maar totdat de wet verandert, is Irma helaas niet te gebruiken in het MedMij-stelsel.

Tot slot, wat betreft het financieel plunderen dat de heer Jacobs noemt, is het goed om te benoemen dat het gebruik van een PGO met MedMij-label altijd gratis is. Als een PGO naast het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens nog extra functionaliteiten biedt, zoals bijvoorbeeld een medicatiewekker of voedingsadvies, mag daar geld voor gevraagd worden. De PGO-gebruiker is uiteraard helemaal vrij in de keuze of hij deze functionaliteiten wel of niet gebruikt.’

Delen