Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Reactie van MedMij op NRC-artikel over gebrekkige uitwisseling tussen zorgverleners

18 oktober 2019

Er zijn bij MedMij veel vragen binnengekomen naar aanleiding van een op 7 oktober door NRC gepubliceerd artikel. ‘Privacy brengt patiënt in gevaar’, is de kop van het verhaal, dat gaat over gebrekkige uitwisseling van medische gegevens tussen artsen en ziekenhuizen.

De vraag die naar aanleiding van het artikel het meest aan MedMij werd gesteld, is: Hoe staat MedMij hierin? Ons antwoord daarop is: Uiteraard vindt MedMij het enorm belangrijk dat er goede gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling gaat plaatsvinden. Maar dat is niet iets dat MedMij in eerste instantie oplost. MedMij gaat namelijk over de uitwisseling tussen de arts en de patiënt. Niet over de uitwisseling tussen artsen onderling.

Wel ziet MedMij het gebeuren dat een persoonlijke gezondheidsomgeving op den duur een schakel kan zijn tussen verschillende zorgverleners. Een patiënt kan bijvoorbeeld voor een consult met de medisch specialist, alvast relevante gegevens uit zijn PGO doorsturen naar die specialist. Op die manier speelt MedMij wél een rol in de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, alleen dan met de regierol voor de patiënt.

Benieuwd naar het artikel ‘Privacy brengt patiënt in gevaar’? Lees het hier

Delen