Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Releaseplanning 2019

09 augustus 2019

Release 1.1.2

Zoals jullie weten zullen we in het laatste kwartaal van dit jaar release 1.2.0 van het Afsprakenstelsel uitbrengen. In de tussentijd bleek het noodzakelijk een tussentijdse minor ‘patch’ release uit te brengen van het MedMij Afsprakenstelsel. Twee verbeteringen hebben te maken met de beveiliging van het stelsel. In september van dit jaar volgt publicatie van minor release 1.1.2. De onderdelen uit deze release vind je hieronder. 

  1. Aanpassingen en verbeteringen in het normenkader informatiebeveiliging.
  2. Controle door de Authorization Server op het erkend zijn van de Client op de Gegevensdienst die hij aanspreekt, en uitbreiding van de OAuthclientlist (OCL) voor dat doel.
  3. Versionering van de interfaces voor het ophalen van de Zorgaanbiederslijst, Whitelist, Gegevensdienstnamenlijst en OAuthclientlist. Het kunnen aangeven welke versie van een lijst een deelnemer wil ontvangen, maakt het invoeren van wijzigingen in het stelsel robuuster en meer flexibel. 
  4. Een reeks toelichtingen en verduidelijkingen in de tekst van het Afsprakenstelsel.

Na publicatie krijgen Deelnemers zes weken de tijd om de wijzigingen in te bouwen. De impact is zo klein mogelijk gehouden, waardoor herkwalificaties en –acceptaties zijn niet nodig zijn.

Impact voor Deelnemers

Voor alle (kandidaat-)deelnemers geldt dat een extra release enige impact heeft, in de zin dat zij er kennis van moeten nemen. De bijgestelde eisen in het normenkader zullen impact hebben op lopende en nog uit te voeren NEN-kwalificaties. DVZA’s zullen een extra controle moeten opnemen in hun functionaliteit. Zij moeten vooral de nieuwe versie van de OCL kunnen inlezen en daarmee een controle uitvoeren of een Client gekwalificeerd is voor de gevraagde Gegevensdienst

Voor zowel DVP’s als DVZA’s verwachten we dat zij de wijzigingen onafhankelijk van elkaar en op relatief korte termijn zouden kunnen uitvoeren.

Release notes

Dit betreft een vooraankondiging. Na definitieve besluitvorming zal MedMij release notes publiceren, waarmee alle Deelnemers zich in detail kunnen voorbereiden op de wijzigingen.

Release 1.2.0

De release die in eerdere communicatie met nummer 1.1.2 werd aangeduid is qua inhoud een major release en krijgt daarom het nieuwe versienummer 1.2.0. Deze zal nog dit jaar gepubliceerd worden. De huidige versie 1.1.1 zal dan uitgefaseerd worden. 

Delen