Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Ruim 100 ggz-instellingen schrijven zich in voor VIPP-subsidie

29 mei 2019

Meer dan 100 ggz-instellingen hebben zich aangemeld voor VIPP GGZ, een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Meedoen aan MedMij is een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Er is in totaal 45 miljoen euro beschikbaar om deze doelen te bereiken. De subsidieregeling werd in oktober 2018 gepubliceerd en ggz-instellingen hadden tot 1 mei de mogelijkheid om aan te geven dat ze in aanmerking willen komen voor de subsidie.

‘Met deze regeling krijgen ggz-instellingen de mogelijkheid om de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional op gang te brengen’, zegt Veronique Esman, directeur GGZ Nederland vippggz.nl.  ‘Dat er meer dan 100 instellingen zich in zouden schrijven hadden we wel gehoopt, maar het is altijd mooi als het resultaat ook daar is. Het behalen van de doelen van de regeling vraagt een grote inzet van de gehele ggz-instelling en is niet een beslissing die je zomaar neemt.’

Delen