Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Ruim 60 kandidaat-deelnemers, MedMij-loket blijft open

10 augustus 2018

In de eerste maand na opening van het MedMij-loket en publicatie van de conceptversie van het afsprakenstelsel 1.1 hebben 60 PGO-leveranciers zich aangemeld bij MedMij.

Ook hebben twaalf ICT-leveranciers zich gemeld aan de zorgaanbiederskant. Dat betekent dat ze zich willen kwalificeren om de systemen van bijvoorbeeld huisartsen, GGZ-instelling of ziekenhuizen klaar te maken voor gegevensuitwisseling op de MedMij-manier.

Alle aanmelders doorlopen de administratieve toets om kandidaat-deelnemer van MedMij te worden. Het kandidaat-deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat je automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat-deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat-deelnemers dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.

61 leveranciers hebben inmiddels de complete toets afgerond en mogen zich kandidaat-deelnemer noemen.

Impulsfinanciering
Vanaf 1 augustus mochten PGO-leveranciers die kandidaat-deelnemer van MedMij zijn een aanvraag indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen om in aanmerking te komen voor een impulsfinanciering van maximaal 160.000 euro.

Dat werd massaal gedaan en op diezelfde dag schreef de subsidieverstrekker op de website:
‘Met het aantal ingediende aanvragen is het subsidieplafond ruimschoots overschreden. Dit betekent dat nieuwe aanvragen in principe weinig kans maken op toekenning van subsidie.’

Loket blijft open
Al lijken de subsidiegelden vergeven, het is nog steeds mogelijk om kandidaat-deelnemer van MedMij te worden, zowel voor PGO-leveranciers als ICT-leveranciers aan de zorgaanbiederskant.

Bekijk hier hoe je kandidaat-deelnemer kunt worden.

Wil je direct contact met het MedMij-loket? Bel dan naar 070 317 3434 of stuur een e-mail: ln.jimdemnull@ofni

Delen