Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Septemberrelease MedMij Standaarden

08 oktober 2019

Dit bericht is bedoeld voor ontwikkelaars. Op 1 oktober maakten we een verbeterslag in de MedMij Standaarden. Deze verbeterslag betreft patches die we in de vorige update aankondigden en waarvan de impact aan jullie is voorgelegd. De septemberrelease heeft geen invloed op de lopende en bestaande kwalificaties. Het doorvoeren van de wijzigingen kent geen verplichtend karakter.

De wijzigingen kun je vinden via de volgende link. Functionele wijzigingen zijn beschreven in het Nederlands, technische wijzigingen in het Engels. Deze nieuwe maandrelease leidt tot aanpassing van de test- en kwalificatieomgeving (Touchstone). De wijzigingen in de test- en kwalificatiematerialen zijn tevens inzichtelijk via de openbare locatie waarin ze worden beheerd.

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met het loket.

Delen