Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Subsidieregeling VIPP 5 verlengd

01 mei 2020

De nieuwe subsidieregeling VIPP 5 voor medisch specialistische zorg en audiologische centra wordt op enkele punten aangepast. Dat betekent onder andere dat instellingen langer de tijd hebben om in te schrijven en dat module 1 regulier – De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel – met negen maanden is verlengd.

De volgende onderdelen worden verlengd:

Het aanvragen van subsidie voor VIPP 5;
De deadlines voor de modules 1, 2 en 3 (met uitzondering van de versnellingsoptie).

Module 1 Regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel.
Nieuwe deadline: 30-09-2022 (9 maanden extra)
Module 1 Versneld: De deadline wordt niet verlengd en blijft 31-05-2021.

Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
Nieuwe deadline: 30-06-2023 (6 maanden extra)

Module 3: De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
Nieuwe deadline: 30-06-2023 (6 maanden extra)

De nieuwe deadline voor inschrijving is 31 oktober 2020.

Meer informatie kun je hier vinden.

Delen