Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Succesvolle kick-off beproeving nieuwe MedMij Standaarden

19 april 2019

Donderdag 18 april is er een succesvolle kick-off geweest om nieuwe MedMij-informatiestandaarden te beproeven. Met verschillende leveranciers (o.a. PGO, integrators en Xis-leveranciers) zullen de MedMij informatiestandaarden ‘Basisgegevens GGZ’ en ‘Vragenlijst’ technisch beproefd worden.

Bij deze proof of concept (PoC) zijn leveranciers van o.a. PGO’s, zorginformatiesystemen (XIS) en Integrators betrokken. Een XIS of integrator zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen bijvoorbeeld een ziekenhuis-, huisarts- of apotheekinformatiesysteem en een PGO. Een PGO-leverancier levert een persoonlijke gezondheidsomgeving die gebruikt wordt in de beproeving.

Deze proof of concept – waarbij testdata gebruikt wordt – draagt bij aan het verder optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgorganisatie.

De proof of concepts zijn onderdeel van het bredere MedMij-PROVES programma.

Delen