Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Technische beproevingen voor sturen beelden en PDF/A en basisgegevens langdurige zorg

09 januari 2020

Op 25 november en 2 december jl. vonden twee kick-offs plaats voor nieuwe Proof of Concepts vanuit PROVES. In deze Proof of Concepts worden de MedMij-informatiestandaarden Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) en Sturen van beelden en PDF/A technisch beproefd.

De eerste Proof of Concept bestaat uit het technisch beproeven van basisgegevens langdurige zorg. Een nieuwe informatiestandaard waar in juni 2019 een openbare consultatie voor was. Bevindingen van deze PoC kunnen relevante verbeteringen voor livegang creëren. PGO-leveranciers die meedoen aan de Proof of Concept basisgegevens langdurige zorg zijn MijnPGO en MEDrecord. Aan de zorgaanbiederskant doen de leveranciers DCX Technology en GeriMedica mee. Naar verwachting leveren de leveranciers eind juli 2020 de testrapportages op met hun bevindingen.

De tweede Proof of Concept bestaat uit het technisch beproeven van het Sturen van beelden en PDF/A. Voor beide informatiestandaarden was er een open consultatie. Deze zijn nog niet beproefd. Het is interessant dat deze informatiestandaarden nog niet eerder zijn beproefd. Primaire is het doel de informatiestandaarden te beproeven. Daarnaast wordt er getest of bronsystemen ontvankelijk zijn voor het delen van beelden en PDF/A vanuit een PGO naar een zorgaanbieder.

De PGO-leverancier die meedoet aan deze Proof of Concept is Ivido. Aan de zorgaanbiederskant doen de leveranciers Ivido en Enovation mee. Naar verwachting leveren de leveranciers eind april 2020 hun testrapportages op met bevindingen.
De bevindingen die voortkomen uit deze Proof of Concepts worden vastgelegd in een eindrapportage en voorzien van aanbevelingen. Deze bevindingen en aanbevelingen worden besproken met MedMij en Nictiz en leiden tot verbeteringen aan het Afsprakenstelsel en informatiestandaarden. Tevens doen leveranciers ervaring op met implementatie van informatiestandaarden en met MedMij door deelname aan de Proof of Concept.

Dit bericht op MedCom

Delen