Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Uitkomsten expertgroepen MedMij RFC’s

30 juli 2020

In juli 2020 vonden vier expertgroepen plaats waarin belangrijke wijzigingsverzoeken zijn besproken en verder uitgewerkt. Het doel van deze expertgroepen was het vergroten van de samenwerking, innovatie en validatie. De groepen bestonden gemiddeld uit zo’n 20 betrokken en innovatieve deelnemers. In dit nieuwsbericht staan per wijzigingsverzoek (ook wel request for change of RFC genoemd) het wat en waarom en de uitkomsten op een rij.

 1. Koppelen van zorgaanbiedersnamen (RFC0017)

PGO-gebruikers willen zorgaanbieders waarvan zij gezondheidsinformatie willen verzamelen of waarmee zij gezondheidsinformatie willen delen, goed kunnen vinden. In het MedMij Afsprakenstelsel is de zorgaanbiedersnaam het enige kenmerk van een zorgaanbieder waarmee zij dat kunnen. Ook al bevordert het zorgaanbiedersnamenbeleid de herkenbaarheid van de zorgaanbieder in diens zorgaanbiedersnaam, toch spreekt de zorgaanbiedersnaam niet zomaar vanzelf voor de PGO-gebruiker. Om vast te stellen dat een zorgaanbiedersnaam inderdaad staat voor de zorgaanbieder die zij zoeken, hebben PGO-gebruikers behoefte om zorgaanbieders te kunnen herkennen op andere kenmerken dan het MedMij Afsprakenstelsel biedt. Klik hier voor meer informatie over RFC0017.

Uitkomsten expertgroep

 • De licentie zou gratis moeten zijn.
 • MPL wordt gesuggereerd als licentievorm.
 • Wanneer een dienstverlener persoon ook de rol van dienstverlener vindbaarheid speelt, kan deze dan bediend worden met één interface voor zowel AKL (aanbiederskoppellijst) als ZAL (zorgaanbiederslijst)? Kan de AKL-licentie dan ook standaard worden opgenomen in de deelnemersovereenkomst Dienstverlener persoon?
 • Hoe kan de afname van de AKL door DVV’s (dienstverlener vindbaarheid) actief worden bevorderd? Daarbij is het vooral belangrijk dat DVV’s gevelnamen aan zorgaanbiedersnamen kunnen koppelen.
 • Uitkijken met associëren van MedMij-label met deze licentie. De licentie moet geen recht geven op gebruik van het MedMij-label.
 1. Herfundering van de Aanbiedersrol (RFC0021)

MedMij wil personen de regie geven over hun gezondheid. De zorgsector speelt daarin weliswaar een uitermate wezenlijke rol als aanbieder, maar is niet de enige. Naast aanbieders uit de zorgsector zijn ook aanbieders uit verschillende publieke domeinen aan de orde, alsook bedrijven. Het MedMij Afsprakenstelsel is qua opzet slechts voor een klein deel zorgsector-specifiek. De vraag komt dan op of de zorgsector specifieke afspraken niet kunnen isoleren van de afspraken die voor alle soorten aanbieders gelden. Dit zodat de weg vrijkomt voor andere soorten aanbieders om hun diensten op het MedMij-netwerk aan te bieden. Klik hier voor meer informatie over RFC0021.

Uitkomsten expertgroep

 • Er moet worden zeker gesteld dat de hier voorgestelde verbreding van het MedMij Afsprakenstelsel de waarde van de huidige MedMij-labels voor dienstverleners persoon en dienstverleners zorgaanbieder in stand houdt.
 • Ook andere soorten aanbieders dan zorgaanbieders zouden een plek in de governance van het MedMij Afsprakenstelsel moeten vinden.
 • Op beide punten is de tekst van deze RFC uitgebreid.
 1. Module diensten (RFC0026)

Er is een stijgende vraag naar het omgaan, in het kader van MedMij, met zogenaamde Modulediensten, die niet alleen uitwisselfunctionaliteit bieden, maar (ook) applicatiefunctionaliteit. Hiervoor werd RFC0026 geformuleerd, die tegelijk voor doorvoering wordt voorgesteld. Voor RFC0026 is het echter nodig om een type aanbieders toe te laten op het MedMij-netwerk dat anders is dan de huidige (zorg)aanbieders. RFC0026 heeft daarom deze RFC nodig. Deze RFC bouwt voort op RFC0021 en ook op RFC0028. Klik hier voor meer informatie over RFC0026.

Uitkomsten expertgroep

 • De belangrijkste les uit deze sessie is dat er nog een visie ontbreekt op de rol van Modulediensten op het MedMij-netwerk. Vooral moet de vraag beantwoord worden wat de impact is van het toelaten van het op het MedMij-netwerk toelaten van Modulediensten op de module-markt. Integratie van modules is nu al een wezenlijk deel van het (business)model van dienstverleners persoon. Module-aanbieders bieden nu bovendien hun producten al aan zorgaanbieders.
 1. Verwijzingen in Gegevensdiensten (RFC0028)

In veel gebruikscontexten van modulediensten krijgt de persoon van een (zorg)aanbieder bij een behandeling de taak om een moduledienst te gebruiken, zoals een eHealth-app in het kader van blended care. De gegevensdienst waarmee die taak wordt verzameld zal dan moeten verwijzen naar de moduledienst. Ook gegevensdiensten kunnen echter willen verwijzen naar andere gegevensdiensten, vooral als die door een andere aanbieder worden aangeboden. Om ervoor te zorgen dat de verwijzing ook in de vertrouwenscontext van MedMij kan worden nagelopen en gebruikt, heeft MedMij een standaardaanpak nodig voor het vormgeven van de verwijzing in de verwijzende gegevensdienst. Klik hier voor meer informatie over RFC0028.

Uitkomsten expertgroep

 • Een belangrijk deel van de discussie is besteed aan het scherp formuleren van het probleem: de vertrouwenscontext waarin een verzamelde (kruis)verwijzing kan/moet worden afgelopen. In de expertgroep werd zowel bepleit dat dat binnen het MedMij-vertrouwen moet (of moet kunnen) als dat dat erbuiten moet (of moet kunnen). De RFC stelt voor beide mogelijk te maken en de keus te bepalen/beperken in de standaard achter de gegevensdienst waarmee de (kruis)verwijzing verzameld wordt. Een PGO kan dan aangeven wanneer een gebruiker zich “binnen of buiten MedMij” beweegt. Hoewel het hiervoor benodigde (te standaardiseren) formaat van de kruisverwijzing niet is besproken, kan de discussie in de expertgroep worden gezien als een bevestiging van de ingeslagen oplossingsrichting.

Voor in de agenda: nieuwe RFC’s

Op 11 september 2020 koppelen we terug over de voortgang van bovenstaande RFC’s. Ook vinden dan 5 nieuwe RFC’s plaats, namelijk:

 • RFC0018 Juridische architectuur
 • RFC0020 Uitbreiding logging eisen over gehele stelsel
 • RFC0030 Voorbereiding op machtigen
 • RFC0031 Aanwas PGO/DVP accounts in management rapportage
 • RFC0032 Het spoor volgen naar de zorgaanbieder

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe RFC’s.

Delen