Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Uitnodiging tot geven van live demo van uw portaal/PGO/omgeving tijdens MedMij-bijeenkomst op 21 november

02 november 2017

Beste ICT-leverancier,

Op dinsdag 21 november organiseert MedMij een bijeenkomst met het thema ‘De rol van de patiënt verandert. Verandert de zorg mee?’. We informeren de bezoekers over de laatste stand van zaken van MedMij en dus ook over ontwikkelingen en de komst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Om een idee te geven van wat een PGO kan (nu of in de toekomst) willen we tijdens deze bijeenkomst een aantal leveranciers de mogelijkheid geven een demonstratie te geven.

Toegevoegde waarde van uw PGO in het dagelijkse leven
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen en zo zorgverleners en zorggebruikers een eerste gebruikservaring te laten beleven. U hoeft niet te laten zien hoe MedMij werkt. Het gaat er nu vooral om dat u kunt laten zien en beleven wat uw portaal/omgeving nu al kan en welk positief effect dit heeft in het leven van een patiënt/gebruiker.
Stel hierbij voor u zelf de vraag welke belemmeringen MedMij straks wegneemt zodat u deze (toekomstige) voordelen kunt bespreken met de bezoekers aan uw stand.

Nog even dit
Het MedMij Afsprakenstelsel is eind 2017 gereed en kan vanaf 2018 in werking treden. Tot die tijd zijn er geen PGO’s die voldoen aan MedMij. Daarom zijn nu (nog) alle portaal/PGO/app-leveranciers van harte welkom. Maar, omdat de ruimte beperkt is kunnen er ongeveer 10 leveranciers deelnemen. Bij meer aanmeldingen zullen wij ons beraden op de inhoud van uw demonstratie c.q. toegevoegde waarde voor patiënt en zorgverlener.

Deelname is gratis. Wij verwachten rond de 300+ MedMij-geïnteresseerden, variërend van zorgorganisaties, patiënten(vertegenwoordigers), leveranciers, koepels en verenigingen en zorgverleners.

Heeft u interesse om deel te nemen? Stuurt u dan vóór vrijdag 10 november een mail met een demo/presentatie/uitleg over wat u kunt laten zien naar ln.jimdemnull@hgnarps.a.

Na de selectie sturen wij u meer informatie met betrekking tot uw deelname.

 

Delen