Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Uitstel heracceptatie afsprakenstelsel

06 mei 2020

Vorig jaar ontvingen de eerste deelnemers een MedMij-label en daarom moeten zij nu, een jaar later een heracceptatie doorlopen. Omdat er nu beperkt uitwisseling mogelijk is, zijn er ook beperkt inkomsten te behalen. Een heracceptatie brengt wel kosten met zich mee. Verschillende deelnemers hebben aangegeven deze investering nu niet te kunnen of te willen dragen.

Om (blijvend) te voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel is heracceptatie noodzakelijk. Tijdens deze heracceptatie beoordeelt de uitvoeringsinstantie VZVZ, of deelnemers zich nog aan de afspraken houden. Daarnaast wordt gekeken of eventuele nieuwe functionaliteiten op de juiste manier zijn ingebouwd.

Tijdelijke optionele maatregel: Zet je label on hold

Stichting MedMij neemt de feedback ter harte en voert daarom een tijdelijke maatregel in. MedMij-deelnemers met label, die niet uitwisselen, mogen hun label on hold zetten wanneer de acceptatie vervalt. Zodra de deelnemer wel start met uitwisseling, is een geldige acceptatie een harde eis. Deze maatregel is voor maximaal één jaar (één heracceptatie) van kracht. Neem contact op met het loket als je gebruik wil maken van deze regeling.

Wat betekent dit concreet?

1. Je blijft als deelnemer met label ongewijzigd op de website www.medmij.nl staan.

2. Je wordt als deelnemer niet opgevoerd op de R&A, je wordt dus niet ge-whitelist.

3. Ben je als deelnemer na het on-hold jaar niet in staat om te heraccepteren? Dan vervalt je MedMij-label.

4. Besluit je binnen één jaar toch uit te gaan wisselen? Dan is een geldige acceptatie noodzakelijk. Houd er rekening mee dat het plannen van een slot tijd kan kosten.

Tot slot wijzen we je graag nogmaals op eerdere berichtgeving van NEN dat zij vanwege de coronacrisis een maatregel hebben getroffen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met het loket.

Dit bericht op MedCom

Delen