Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Uitwisseling van patiëntgegevens conform MedMij: PROVES levert een belangrijke bijdrage

02 juli 2019

Uitwisseling van patiëntgegevens conform MedMij: PROVES levert een belangrijke bijdrage

Het PROVES programma levert een belangrijke bijdrage om het MedMij Afsprakenstelsel door te ontwikkelen. Vanuit het PROVES programma wordt nauw samengewerkt met leveranciers en zorgaanbieders om diverse informatiestandaarden (technisch) te beproeven middels ‘Proof of Concepts’ (PoC’s). Ook wordt er praktijkervaring opgedaan door het begeleiden van pilots in diverse regio’s die daadwerkelijk patiëntgegevens uitwisselen conform MedMij. Onlangs is de succesvolle kick-off van een reeks nieuwe technische beproevingen geweest (zie nieuwsbericht op de website van VZVZ) en is er met partijen gesproken over het starten van pilots. Hieronder wordt een korte update gegeven over de PoC’s en pilots binnen het PROVES programma.

Proof of Concepts

Iedere informatiestandaard die wordt toegevoegd aan het MedMij Afsprakenstelsel, wordt eerst technisch beproefd middels een Proof of Concept (PoC). Deze technische beproeving houdt in dat de informatieoverdracht binnen de gehele keten, bestaande uit leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), het MedMij Afsprakenstelsel en leveranciers aan de zorgaanbiederskant, technisch wordt beproefd. 

Momenteel lopen twee PoC’s die halverwege juli afgerond zijn. In deze Poc’s worden de informatiestandaarden ‘Basisgegevens GGZ’ en ‘Vragenlijsten uitwisselen’ technisch beproefd. 

Aan de PoC ‘Basisgegevens GGZ’ doen diverse leveranciers mee; aan de PGO-zijde zijn dit Ivido en Drimpy en aan de zorgaanbiederskant Asterisque, Code24, eNovation, Pink Roccade Healthcare en VitalHealth. Binnen deze PoC worden verschillende zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) ontsloten door de leveranciers.

Binnen de PoC ‘Vragenlijsten uitwisselen’ doen de PGO-leveranciers Zodos, Ivido en Drimpy mee. Aan de zorgaanbiederskant doen Zorg en Welzijn Connect B.V., VitalHealth en Asterisque mee. Er worden drie type vragenlijsten beproefd. De twee standaard vragenlijsten zijn de ‘Clinical COPD Questionnaire’ en de ‘Patient Health Questionnaire-9’. Daarnaast beproeven we ook het uitwisselen van testvragenlijsten waarmee alle verschillende soorten vragen beproefd worden, zoals multiple choice vragen en vragen met een Likertschaal.

De brede opzet van beide PoC’s levert een testrapportage met bevindingen op waarmee verbeteringen aangebracht kunnen worden aan het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden. Zo hebben de PoC’s uit 2018 geleid tot een uitgebreide eindrapportage waarvan diverse bevindingen in releases van het Afsprakenstelsel of de informatiestandaard zijn opgenomen. Later dit jaar starten nieuwe PoC’s om andere informatiestandaarden te beproeven.

Pilots

De pilots hebben als doel gecontroleerd live te gaan met het uitwisselen van één of meerdere MedMij informatiestandaarden tussen zorgaanbieders en de patiënten. Dit betekent dat een gecontroleerde groep patiënten aan de slag gaat met een PGO en hierbij intensief begeleid word. Het doel van de pilots is om te leren van de praktijk als het MedMij Afsprakenstelsel wordt toegepast. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen van een patiënt en van de zorgverlener. Kennis en ervaringen uit deze pilot worden beschikbaar gesteld aan andere nieuwe pilots of initiatieven die MedMij in de praktijk toe gaan passen. De verwachting is dat er dit jaar binnen PROVES 4 tot 6 pilotregio’s live gaan met de uitwisseling van patiëntgegevens conform MedMij. Hierdoor worden er meerdere informatiestandaarden in de praktijk beproefd. Verder worden op deze manier via diverse routes van PGO-leverancier, Dienstverlenende Zorgaanbieder (DVZA) en Zorginformatiesysteem (XIS) patiëntgegevens ontsloten richting een PGO. 

De PoC’s en pilots bieden aanvullende inzichten over de werking van het MedMij Afsprakenstelsel; de volle breedte van technische implementatie tot aan gebruik door patiënten wordt beproefd. Om goed aangesloten te zijn op de MedMij ontwikkelingen en de techniek van het Afsprakenstelsel zijn diverse medewerkers vanuit MedMij en VZVZ actief betrokken bij  PROVES. Het doel is de PoC’s het komende jaar verder uit te breiden en de pilots tot een gecontroleerde livegang te brengen. 

Bekijk voor meer informatie deze pagina of neem contact via ln.zvzvnull@sevorp 

Delen