Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Vacatures: Lead Architect en Productmanager voor MedMij Afsprakenstelsel

25 mei 2018

Binnenkort is het MedMij Afsprakenstelsel klaar voor het gebruik in de praktijk. Maar dat wil niet zeggen dat het afsprakenstelsel dan klaar en af is. Ook in de beheerfase (het afsprakenstelsel gaat bij VZVZ Servicecentrum in beheer) is onderhoud en ontwikkeling hard nodig. En daarom is VZVZ Servicecentrum op zoek naar een Lead Architect en een Productmanager.

Lead Architect

De Lead Architect wordt binnen VZVZ verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel.

Als Lead Architect vertaal je, binnen de strategische kaders van Stichting MedMij, de behoeften van zorggebruikers, zorgaanbieders, ICT-leveranciers en andere stakeholders naar een samenhangende architectuur en (technische) afspraken voor de gegevensuitwisseling. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Productmanager. Je staat aan de basis van de uitwisseling van gegevens in Nederland. Hierin heb je een afgebakend verantwoordelijkheidsgebied.

Productmanager

De Productmanager is binnen VZVZ de inhoudelijk deskundige voor het MedMij Afsprakenstelsel en vraagbaak voor de interne medewerkers en stakeholders die met MedMij te maken hebben.
Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het stelsel binnen de strategische kaders van Stichting MedMij. Je verbindt strategie en uitvoering, zowel bij de vertaling van strategie naar passende (nieuwe) afspraken als bij de vertaling van inzichten uit de praktijk naar de strategische besluitvormng.

Benieuwd geworden naar deze vacatures of wil je solliciteren, klik dan HIER

Delen