Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veel enthousiasme voor deelname aan gecontroleerde livegangen

25 juni 2020

MedMij deed onlangs een oproep aan zorgaanbieders om zich aan te melden voor een gecontroleerde livegang (GLG) van PROVES en MedMij. De animo daarvoor bleek groot. Liefst veertien zorgaanbieders meldden zich aan. De kans is groot dat een aantal van de inschrijvingen nog dit jaar resulteren in nieuwe gecontroleerde livegangen.

In een gecontroleerde livegang wordt het MedMij Afsprakenstelsel in een gecontroleerde omgeving naar de praktijk gebracht. Een geselecteerde groep patiënt kan met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gedurende drie maanden lang echte gezondheidsgegevens uitwisselen met de zorgaanbieder die meedoet aan de livegang.

De deelnemende zorgaanbieders, PGO’s en informatiesystemen van de zorgaanbieders kunnen gedurende dit traject rekenen op intensieve begeleiding van stichting MedMij en PROVES.

Veertien coalities
De animo om op deze manier te beginnen met gegevensuitwisseling bleek groot. Liefst veertien zorgaanbieders verzamelden de benodigde coalities (naast een zorgaanbieder bestaat een coalitie uit een PGO en de leverancier van het informatiesysteem van de zorgaanbieder, red.) en schreven zich in. Het grote aantal aanmeldingen laat zien dat steeds meer regio’s gaan uitwisselen met een PGO en hier graag bij geholpen worden.

De aangemelde coalities komen uit verschillende sectoren, zoals de fysiotherapie, ouderenzorg, ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Momenteel praten MedMij en PROVES met de aangemelde coalities om te toetsen of en op welke termijn een gecontroleerde livegang haalbaar is.

Eerdere GLG’s
Eerder dit jaar ging MedMij op drie plekken in het land al gecontroleerd live. In Asten, Zoetermeer en Utrecht werden medicatiegegevens uitgewisseld tussen apothekers en een groep geselecteerde patiënten. De bevindingen en resultaten verwachten we op korte termijn te publiceren.

De inzichten en verbeteringen die deze eerste drie GLG’s opleveren, worden meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Deze GLG’s helpen ook om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Deze resultaten worden gebruikt om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland met het MedMij Afsprakenstelsel.

Delen